Invajo - Events tool Get people together
Plats
Online
Datum
24 maj 2022
Tid
09:00 - 11:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Serie om mänskliga rättigheter

Företag och mänskliga rättigheter - vad innebär detta i praktiken och hur uppnås ett systematiskt arbete?


Respekt för mänskliga rättigheter är ett högaktuellt ämne, inte minst med tanke på den senaste utvecklingen med krig i Europa. Samtidigt växer ett bindande juridiskt ramverk fram gällande hur företag måste beakta mänskliga rättigheter i sina verksamheter och affärsrelationer, där EU-kommissionen nu lagt sitt första förslag till direktiv som kräver att bolag respekterar mänskliga rättigheter.

Mot denna bakgrund bjuder UN Global Compact Network Sweden, tillsammans med Enact Sustainable Strategies som specialiserar sig på företags ansvar för mänskliga rättigheter, in till fyra tillfällen där ditt företag får chansen att förkovra sig i vad som förväntas av ditt företag i ert arbete med mänskliga rättigheter – och hur ansvarsfullt företagande kan säkerställas.

Under dessa fyra träffar kommer vi ge en introduktion till mänskliga rättigheter, titta närmre på vad som förväntas av företag men också hur ett systematiskt arbete med att respektera mänskliga rättigheter kan uppnås. Djupdykningar kommer ske inom relevanta teman där vi även kommer titta närmre på hur komplexa situationer kan hanteras och vilka verktyg som finns för att utveckla en ansvarsfull värdekedja. Serien riktar sig till både stora och små företag.

I serien ingår fyra separata webbinarier:

1. 20 april: Introduktion till mänskliga rättigheter
2. 24 maj: Process för hantering av mänskliga rättigheter i leverantörsledet
3. Augusti: Grundläggande arbetsrätt i leverantörsledet (länk kommer senare)
4. September: Intressentdialog och redovisning inom mänskliga rättigheter (länk kommer senare)