Invajo - Events tool

Cykelturismdagarna 2019-03-15

Plats
Svenska Mässan (ingång från Gothia Towers huvudentré)
Datum
15 mars 2019
Tid
10:00 - 17:00

Om evenemanget

Vi ser ett behov av en gemensam mötesplats för svensk cykelturism. Det finns en stor potential att utveckla, men också hinder på vägen. Genom att skapa en återkommande branschdag får vi möjlighet att skapa synlighet och involvera viktiga aktörer i vårt arbete, öka kunskapen om möjligheter och ekonomisk potential, träffas och utbyta erfarenheter, lyfta fram goda exempel. Tillsammans skapar vi en kritisk massa.

Föresatsen är att samla de viktigaste företrädarna för det komplex som cykelturism utgör vid det här tillfället, och representanter för olika kompetenskategorier. Syftet är att ge en helhetsbild och även uppmärksamma de problem som behöver lösas för att komma framåt.

Cykelturismdagarna arrangeras i anslutning till Svenska Cykelmässan, landets största mässa om cykling och cyklar. Mässan arrangeras vartannat år i Göteborg, vartannat i Stockholm. Antalet besökare uppgår till mellan 8 000 och 10 000 under de tre dagarna. En del av utställningen utgörs av Cykla i Sverige* som är ett monterområde med olika cykelturismdestinationer. Dit kan mässbesökarna gå för att lära sig mer om cykelresor generellt, ta del av olika regioners erbjudanden och träffa lokala entreprenörer.

Det är en stor fördel att arrangera Cykelturismdagarna i anslutning till mässan. Seminariedeltagarna får möjlighet att ta del av det som cykelsverige visar upp och det blir lite så att ”alla är på plats” vilket ger goda förutsättningar att skapa en konstruktiv och givande mötesplats för svensk cykelturism.

Priser och anmälan

Obs! Begränsat antal platser. Pris 3.600 kr + moms per deltagare. Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt en entrébiljett till Svenska Cykelmässan ingår i priset. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Betalning sker via faktura i förskott.

cykelturismdagarnafinalmini9508.jpg