Invajo - Events tool

Cykelturismdagarna 2019-03-15

Plats
Svenska Mässan (ingång från Gothia Towers huvudentré)
Datum
15 mars 2019
Tid
10:00 - 17:00

Programpunkter

Positiva egenskaper när det gäller klimatpåverkan, minskad trängsel, folkhälsa och upplevelse av livskvalitet sätter cykling i fokus i det moderna samhällets mobilitet. En växande svensk cykelturism har samma fördelar och innebär dessutom möjligheter till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och utvecklingsmöjligheter utanför de stora städerna. Potentialen är stor enligt utredningar och sektorns egen uppfattning. Samtidigt är cykelturism ett område med många beröringspunkter och ibland ganska komplexa målkonflikter mellan olika typer av aktörer. 

Välkommen till ett seminarium om svensk cykelturism som ser till helheten och det som krävs för att destinationer ska kunna gå från lovande till framgångsrika! 

Årets tema: Cykelturism - på gott och ont?

Moderator: Daniel Bergstrand, Sweden by Bike
Expertkommentator: Katarina Rönnbacka Nybäck, Bergslagen Cycling 

09.30 Registrering och kaffe 

10.00 Den svenska cykelturismen - på väg mot ett genombrott?
Siffrorna pekar åt rätt håll och stora satsningar på nationella leder är genomförda. Folk i branschen ser potentialen och internationella besökare är intresserade. Vad är det som behövs för att cykelturismen i Sverige ska ta nästa steg? Vilka är de stora hindren för en gynnsam utveckling? Vad ska branschens aktörer ta med sig in i 2019?
Talare:
Pia Jönsson-Rajgård, Vd, Tourism in Skåne
Ulf Backéus, Affärsutvecklare, Visit Dalarna
Katarina Bergstrand, Vd, Sweden by Bike

10.20 Cykelturismentreprenören - vad är det egentligen som gör att det fungerar?
Det krävs en attraktiv plats, ett lämpligt boende, lämpliga vägar och förmågan att sätta ihop ett erbjudande som får cykelturisten att genomföra köpet. Ändå är det mer som krävs för att bli framgångsrik när man arbetar med resor på cykel och tar emot cykelturister. Här berättar några som lyckats om några av sina hemligheter.
Talare:
Bengt Een, Bed & Bike Öckerö
Katarina Rönnbacka Nybäck, Bergslagen Cycling/Bike in Bergslagen
Suzanne Gadd, Cykeldestinationsutvecklare 

10.50 Bensträckare och kaffe 

11.10 Möjligheter och problem - nya perspektiv på resor med cykel 
I Sverige finns så mycket att se, men det är inte bara på cykelsadeln som det krävs balans. Som cyklist är det viktigt att visa hänsyn i känsliga natur- och kulturmiljöer. Vad ska kommuner och destinationsutvecklare ha i bakhuvudet när det gäller Sveriges fantastiska historiska miljöer med känsliga naturområden, fornlämningar och unika fastigheter? Hur tillgodogör man sig det svenska kulturarvet på bästa sätt? Vad önskar sig de ansvariga myndigheterna av cykelturister och bransch?
Talare:
Angela Hellryd Dahlén, Affärsutvecklare, specialist, Statens Fastighetsverk
Jörel Holmberg, Länsstyrelsen Västra Götalands län

11.40 Mobilitet och samhällsplanering - var är cyklingen på väg?
Av miljö- och framkomlighetsskäl har cykeln en viktig roll att spela i framtidens stadsmiljöer. Städer har många sevärdheter och jämförelsevis överkomliga avstånd och har därför även en stor potential när det gäller cykelturism. Köpenhamn attraherar exempelvis global turism på sitt rykte som cykelmetropol. Strategiska cykelvägar kan även skapa arbetstillfällen i glesbygd. Vad är på gång när det gäller cykeltänkande i samhällsplaneringen? Tänker verkligen en planerare på cykelturisterna och deras köpkraft? Finns det spännande exempel i Sverige eller utomlands?
Talare:
Magnus Jacobsson, Expert inom transporter och infrastrukturplanering, Boverket
Michael Koucky, Vd, Koucky & Partners
Caroline Mattsson, Trafikplanerare, Trivector Traffic 

12.10 Går cyklister och handel hand i hand?
Det finns väl underbyggda antaganden som säger att fler cyklister ökar shoppingen i stadsmiljön. Idag går bilvägar utanför städerna av goda skäl, men fördelen med besökare på cykel är att de kommer via det mer lågtrafikerade vägnätet in i stadskärnorna. Vad tycker de cykelintresserade svenska städerna om kopplingen till handel i stadskärnorna? Ser handlarna nya möjligheter med cykelturister? Vad görs idag för att utnyttja de här möjligheterna?
Talare:
Lena Dalerup, Vd, Innerstaden Göteborg AB
Louise Bergström, Gruppchef, Stads- och trafikutformning, Sweco 

12.40 Lunch 

13.40 Hållbar turism ger Sverige slagläge
Med rik natur och miljömedvetenhet har Sverige som internationell destination slagläge inom hållbar turism. Naturturismen driver redan idag på en hållbar utveckling och med sin nya strategi tar Svensk Turism nästa steg framåt. Vilka är de starkaste argumenten för Sverige på den internationella marknaden? Vad kan cykelturismen ta till sig?
Talare:
Anna Hag, vik Projektledare, Svensk Turism AB
Johan Engström, Strategisk utveckling naturturism, Turistrådet Västsverige

14.10 Turism och landsbygd - hur tar man tillvara på potentialen?
I takt med att kraven på hållbarhet ökar blir den svenska landsbygden alltmer attraktiv för turism. Intresset för att turista på landsbygden i Sverige ökar både nationellt och internationellt. Det rör sig om allt ifrån fiske och ridning till vandring och cykel. Fler arbetstillfällen på landsbygden innebär ett steg mot en ekonomiskt mer hållbar utveckling och cykelturism ger möjlighet att binda ihop stad och landsbygd på ett naturligt sätt. Hur kan näringsidkare på landsbygden anamma möjligheterna inom turism? Hur ser Jordbruksverket på cykelturism och vilka erfarenheter kan man dra från den framgångsrika satsningen på fisketurism?
Talare:
Daniel Melin, Fritidsfiskesamordnare, Jordbruksverket
Emelie Romland, Styrelseledamot, Hela Sverige ska leva  
Emil Törnsten, Föreningen Svenska Cykelstäder

14.40 Bensträckare med kaffe 

15.00 Den politiska dimensionen - hur ser det ut för cyklisterna?
Många menar att cyklingen får en oförtjänt liten del av kakan när det investeras i ny transportinfrastruktur. Under Svenska Cykelmässan har det pratats mycket politik under Cykelriksdagen. Här berättar Cykelfrämjandets ordförande och vd för Svensk Cykling om hur vindarna blåser.
Talare:
Lars Strömgren, Ordförande, Cykelfrämjandet
Klas Elm, Vd, Svensk Cykling 

15.30 Staten och satsningarna på cykelturism
Staten ser positivt på cykelturismens utvecklingsmöjligheter. Samtidigt är det många olika näringsgrenar som konkurrerar om finansiering för att kunna tillvarata sin fulla potential. Här berättar Tillväxtverket om nuvarande projekt och vad som planeras inför framtiden. Trafikverket berättar om det stora perspektivet och vad cyklingen har att se fram emot.
Talare:
Christina Rådelius, Projektledare hållbarhet och naturturism, Tillväxtverket
Rami Yones, Chef Nationell Samhällsplanering, Trafikverket 

16.00 Kort summering av dagen
En dag med olika infallsvinklar på svensk cykelturism är till ända. Vad tar vi med oss till nästa år? 

16.20 Prisutdelning
Vi delar ut pris för fina insatser inom svensk cykelturism. 

Cirka 16.45 dagen avslutas  
Tid för mingel och eftersnack. Möjlighet att besöka Svenska Cykelmässan (entrébiljett ingår)