Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

A SUSTAINABLE TOMORROW MALMÖ

Arrangör
A Sustainable Tomorrow
Plats
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Datum
15 juni 2018
Tid
09:00 - 16:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Program 15 juni

9.00-9.15

Välkomna
AST grundare Bosse Nilsson och innehållsansvarig samt moderator Catarina Rolfsdotter-Jansson hälsar välkomna och berättar om AST och programmet.

9.15-9.30

Hållbara Malmö
Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och Lena Wetterskog Sjöstedt, chef Kansli Hållbar utveckling Malmö stad om Malmös hållbarhetsarbete med fokus på mål 17.

9.30-10.05

Jämställdhet och hållbarhet
Hannah Stanton, 
Programme Director på theGoals.org och ledamot i regeringens 2030-delegation

10.05-10.30 Fika med ett uppdrag

10.30-11.00

Samtal: Samarbete 2.0: M21
Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson
Joakim Nordqvist, Institutet för hållbar stadsutveckling
Anna Heide, Affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon
Lars Wiigh, European Union and Business Development Executive, IBM
Catja Appelros, Strategy manager at E.ON

11.00-11.50

Nudging för sustinability
Eric Singler, Paris, General Manager of BVA, Global CEO BVA Nudge Unit & PRS IN VIVO Managing Director (engelska)

11.50-11.55 Pausyoga för hållbar reflektion
11.55-12.30

A vision for a regenerative future
Laura Storm, Köpenham, a pioneering collective focused on aiding the transformation to design, organizations, cities and life build on nature’s regenerative, value-creating principles. (engelska)

12.30-13.30 Lunch
13.30-13.45

AST-stolen
Emir Mujezinovic, Ett hem att trivas i

13.45-14.20

Samtal:  Mångfald och hållbarhet
Christian Marcus, Singularity University
Lars Nyström, August No stress Café
Lena Friblick, grundare Xenofilia och Botildenborg
Filippa Engstrand,Verksamhetschef Boost by FC Rosengård

14.20-14.50

Panelsamtal
Key note speakers Eric Singler, Hannah Stanton and Laura Storm
Staffan Hansén, SPP

14.50-14.55     Summering och intro till Sustainable Workshop
14.55-15.00 Förflyttning till grupprum
15.15    

Fika framdukat

15.00-16.20

Sustainable Workshop
Huvudteman:
Mål 5 Jämställdhet
Mål 8,10 Minskad ojämlikhet (mångfald)
Mål 11 Hållbara städer och samhällen

16.20-16.30 Summering Workshop
16.30-17.30 Mingel med underhållning av gitarristen Peter Tegnér
 

Ändringar och justeringar i programmet kan förekomma

Cronström & Co AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Cronström & Co AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Cronström & Co AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.