Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 11 februari 2019
Bifogade dokument (1)

BTAW Seminar #1

BoTryggts AfterWork seminarium #1

 

Vem: alla partners

Datum: torsdag 5 april 2018
Tid: kl1730-1930
Plats: Tryggare Sveriges kontor, Carl-Gustaf Lindstedts gata 3, (Kungsholmen) Stockholm

 

Utifrån efterfrågan lanserar vi nu korta föreläsningstillfällen där vi angriper en aspekt ur BoTryggt2030-principerna och den bakomliggande modellen.

Vid tillfället bjuder vi in till en avslappnad träff, precis efter jobbet och låter en expert hålla i ett kort föredrag om ett specifikt ämne. AfterWorken bjuder på kunskapsökning och trevlig mingel!

 

Programmet:

Första tillfället låter vi Bo Grönlund gå in på djupet med frågorna om stadsplaneringsidealens förändring och människornas beteende i staden. Två korta, intensiva föredrag på 30min var: 

 

kl1730-1745 Försnack och mingel med dryck och tilltugg

kl1745-1815

 

 

 

 

 

 

Föredrag: "Modernismen/ funktionalismen"
Bo redar ut kampen mellan klassicismen och historicismen och bakgrunden till denna kamp. Stadsplaneringsidealen har sett influenser med dekorationslös och begreppslös arkitektur där fokus var på suboptimerad funktionalism. Svenska städer har fått ett helt nytt rumsligt system i förhållande till andra städer och bebyggelse i Europa. Vi har gått från många upplevelseskalor samtidigt till att vi bara har få i ett och samma utrymme. Bo presenterar CIAM (den internationella kongressen för modern arkitektur) och modernismens utveckling. Modernismen påståtts har dött i St. Louis, USA, kl. 15:00, 16 mars 1972. Nya stadsplaneringsidealer kom i form av postmodernismen och nyurbanismen. Dock har det modernismens idealet samtidiga fortsatt vara grunden i stadsutveckling i Norden och Holland. Bo tar även upp några konkrekta händelser som Stockholmsutställningen 1930, Grannskapsenheten efter 1945/1954, Miljonprogrammet som gick snett från starten. 
kl1815-1830 Mingelpaus

kl1830-1900

 

 

 

 

 

Föredrag: "Om människan, stadslivet och beteendemönster"
Bo försöker förstå sig på frågan "Varför är förståelsen av stadslivet så relativt dålig bland dem som borde veta?" Han tar sin utgångspunkt i människan som naturvarelse och stadsvarelse och reflekterar kring det förvirrande arvet från den europeiska upplysningstiden och efterföljande romantik. Bo presenterar principer såsom Jan Gehls "liv mellan hus", William H. Whytes "Social life in small urban spaces" och "Gemeinschaft och Gesellshaft" samt egen forskning om urbanitet som upplevelse och stadslivet som koncentration och förtunning. Bo konkretiserar till slut genom att diskutera stadslivets tröskelvärden, nya rumsliga beteenden och olika typer av rumsliga nätverk samt användningen av dessa förstådd genom rumslig syntaxanalys.
kl1900-sent Eftersnack