Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Upphandlingskonferensen 2018 - Hållbara affärer

Arrangör
Swedish Medtech, LfU & Materialkonsulenterna
Plats
Quality Hotel Globe
Datum
7 - 8 november 2018
Tid
09:00 - 15:30

BLOCK 1 & 2: SEM+WS dag 1

Under Upphandlingskonferensen 2018 arrangeras parallella seminarier med tillhörande workshop. Dessa genomförs i två omgångar under eftermiddagen av konferensens dag 1 i BLOCK 1 och BLOCK 2.

Varje seminarium + workshop leds av representanter från upphandlande myndigheter och leverantörer samt i vissa fall experter från andra organisationer.

 

Till BLOCK 1 väljer du som deltagare ett av följande fyra seminarium + workshop:

 • SEM+WS 1: Dialog – utnyttjar vi hela potentialen till att skapa bättre affärer?
  LOKAL Galaxen Norra, plan 4
 • SEM+WS 2: Från behov till upphandling
  LOKAL Galaxen Södra, plan 4
 • SEM+WS 3: Hur gör man hållbarhet till en konkurrensfördel?
  LOKAL Stora Stjärnrummet, plan 11
 • SEM+WS 4: Medicintekniska hjälpmedel – en investering (valbart enbart i BLOCK 1)
  LOKAL Lilla Stjärnrummet, plan 11

Till BLOCK 2 väljer du som deltagare ett av följande tre seminarium + workshop:

 • SEM+WS 1: Dialog – utnyttjar vi hela potentialen till att skapa bättre affärer?
  LOKAL Galaxen Norra, plan 4
 • SEM+WS 2: Från behov till upphandling
  LOKAL Galaxen Södra, plan 4
 • SEM+WS 3: Hur gör man hållbarhet till en konkurrensfördel?
  LOKAL Stora Stjärnrummet, plan 11

 

LÄS MER OM VARJE SEMINARIUM + WORKSHOP

 

 • SEM+WS 1: Dialog – utnyttjar vi hela potentialen till att skapa bättre affärer?
  Under Upphandlingskonferensen och andra forum är vi eniga om att dialog är A och O för att göra en god affär. Men hur fungerar dialogen egentligen? Vi har tagit stora kliv framåt men känslan är att vi inte har nått hela vägen fram. Vad är det som hindrar oss? Är det ett förväntansglapp om när, hur och i vilken omfattning som dialog behövs och är möjlig?

  Vid det här tillfället ser vi fram emot att föra dialog om dialog och hur vi tillsammans kan göra den ännu bättre.
  LOKAL Galaxen Norra, plan 4

 

 • SEM+WS 2: Från behov till upphandling
  Att utgå från de behov som finns hos verksamheterna och patienterna är väsentligt för all upphandling. Men hur identifierar upphandlande myndigheter dessa behov och hur kan kraven formuleras vid utvärdering av kvalitet, patientnytta och funktion?

  För att lyckas krävs förståelse för behoven och samarbete mellan olika kompetenser så som upphandlare, expertgrupp och leverantörer. Hur kan de olika rollerna i en upphandlingsprocess göras ännu tydligare för att nå målet om att upphandla den behandlingsmetod eller produkt som ger mest värde totalt sett för patienter och vård? Hur kan vi jobba med att säkerställa rätt typ av kompetens, förberedelse och engagemang hos deltagarna i en expertgrupp? Vilken roll kan leverantörer ha? Upphandling är ett verktyg för att skapa förändring inom vården - hur kan vi förbättra sättet vi jobbar med det?

  Workshopen bjuder även på ett praktiskt exempel från SLL Upphandling. De delar med sig av erfarenheter kring EU-projektet ”Live Incite” där man förkommersiellt upphandlar ett identifierat behov – att få patienter att ändra livsstil inför operation med målet att minska risken för komplikationer.
  LOKAL Galaxen Södra, plan 4

 

 • SEM+WS 3: Hur gör man hållbarhet till en konkurrensfördel?
  Sedan flera år tillbaka driver Sveriges landsting och regioner ett nationellt samarbete kring hållbar upphandling för att säkerställa att produkter och tjänster som upphandlas ska vara framställda under ansvarsfulla förhållanden. I majoriteten av upphandlingarna har kraven ställts som kontraktsvillkor. Nu vill det Nationella kansliet för Hållbar Upphandling höja ribban!

  Hur kan upphandlande myndighet i upphandling premiera leverantörer som bedriver strukturerat hållbarhetsarbete? Bör vi formulera utvärderingskriterier eller kontrollera leverantörer innan avtal tecknas genom kvalifikationskrav? Eller finns det andra metoder för att driva utvecklingen? Under denna workshop lyfter vi ett antal exempel och erfarenheter från både Sverige och Norge. Vi vill diskutera hur vi kan utveckla hållbarhet till en rejäl konkurrensfördel för leverantörer, med målet att på så vis stimulera en hållbar utveckling.
  LOKAL Stora Stjärnrummet, plan 11

 

 • SEM+WS 4: Medicintekniska hjälpmedel – en investering (valbar enbart i BLOCK 1)
  Rätt medicintekniskt hjälpmedel till rätt patient kan förändra liv. Det kan innebära att en person kan återgå till arbete, kan få en aktiv fritid, minska sitt behov av assistans i sin vardag - kort och gott få en högre livskvalitet och möjlighet att bidra till samhället.

  Hur kan man i en upphandling ta tillvara på dessa värden som sträcker sig utanför vården? Hur mäter och utvärderar man helheten utifrån en patients individuella behov? Vi vill under denna workshop diskutera vad vi praktiskt kan göra för att påbörja förändringen. Och hur kan vi dra nytta av det goda samarbetet mellan kommun/region/landsting och leverantörer som finns i samband med de hjälpmedelsmöten som arrangeras på flera håll i landet?
  LOKAL Lilla Stjärnrummet, plan 11

 

 

Swedish Medtech Service Aktiebolag använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Swedish Medtech Service Aktiebolag. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Swedish Medtech Service Aktiebolag samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.