Invajo - Events tool

Hälsoriksdagen 2019

Plats
Stockholm City Conference Centre, Norra Latin
Datum
16 september 2019
Tid
08:30 - 16:30

Program

Preliminärt program uppdaterat 9 september 2019

Hälsoriksdagen öppnas!


Folkhälsopolitiken är död. Länge leve folkhälsopolitiken!

Vilken framtid väntar oss på det förebyggande hälsoområdet – ett Klondyke av hälsa och innovation eller skenande ojämlikhet?

Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science, Daniel Forslund (L) Ordf SKL:s Beredning för digitalisering och ordf Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott Region Stockholm, Annette Linander (C) 1:e vice ordf i Regionstyrelsen samt gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne, Anders Ekholm, senior rådgivare Institutet för Framtidsstudier.

 

Vi börjar med pengarna: Vem ska betala för folkhälsan?

Debatt om prioriteringar och finansiering, betalningsvilja och individansvar.

Kristina Nilsson, vice ordf socialutskottet (S), Anders W Jonsson, ledamot socialutskottet och vice ordf (C), Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdsregionråd Region Stockholm, Niklas Huss, Innovationschef Länsförsäkringar, David Ziemsky, VD Bellpal.

 

Utskottsbehandling och votering

Bikupor, rundabordssamtal, övning och mentometer i publiken.

 

Sjukvården tar saken i egna händer: starkt regionalt lagarbete på väg in i prevention.

FoUUI-direktörer, sjukhuschefer och Hälso- och sjukvårdsdirektörer från sju stora regioner i gemensam satsning på prevention

Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Västerbotten och professor i handkirurgi vid Umeå universitet, Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör Akademiska Sjukhuset Uppsala.

 

Temaseminariepass 1, med tre parallella presentationer

1A: Policy-labb: Sverige spanar – vilken forskning, algoritm eller information i vården kommer att bidra mest till tidig upptäckt av cancer?
Arrangör: MSD
De inbjudna gästerna kommer att ges möjlighet att berätta sin bild av frågan. Vad är den största utmaningen och den viktigaste möjligheten? Efter det kommer en modererad och interaktiv dialog att hållas och publiken kommer att bjudas in till öppen diskussion. Välkommen att vara med i debatten. Medverkar på scen gör: Anna Starbrink (L), Region Stockholm; Mia Rajalin, Lungcancerföreningen; Yann Fränkel, Lungcancerföreningen; Patrik Sundström, SKL; Hans Hägglund, SKL; Mathias Ekman, Microsoft; Rickard Carlhed, Cambio; Viktoria Hjalmar, Diagnostiskt centrum, Danderyds Sjukhus; Oskar Lindeberg, MSD - Moderator: Anna Olin Kardell   

1B: Mät med kvalitet och ge incitament för att nå gemensamma mål
Arrangör: RISE – Research Institutes of Sweden
Det görs många mätningar men oftast utan kvalitetssäkring i konstruktion och analys. Och även om måtten finns så sker inte önskade förändringar av sig självt. RISE driver arbete kring att öka tillförlitlighet och jämförbarhet i hälsomätningar samt testar olika incitamentsmodeller som kan driva mot bättre utfall. Seminariet leds av Jeanette Melin, Forskare, och Tomas Bokström, Projektledare, RISE Mätteknik, Social and Health Impact Centre (SHIC)

1C: God och nära vård. Kommer den att finnas på snabbköpet?
Arrangör: Min Doktor
Om utvecklingen av digital vård stoppas så kommer primärvården att behöva ransoneras. Vem ska bort? Vem väljer vilken patientkategori som ska bort? Hur mycket kan vi egentligen spara med digital vård? Går det ens att möta de ökande behoven? Och är svaret självbetjäning – finns framtiden för god och nära vård på snabbköpet? ​Med Carina Nordqvist Falk, verksamhetschef Min Doktor, Henrik Kangro, leg läk, specialist i hematologi och internmedicin, medicinsk ledningschef Min Doktor och Daniel Persson, innovationschef Min Doktor.

 

Reformer vi saknar och reformer vi föreslår

Riksdagsoppositionens hälsopolitik om de får makten.

Ulrika Heindorff (M) ledamot Socialutskottet, Per Ramhorn (SD) ledamot socialutskottet, Acko Ankarberg Johansson (KD) ordförande socialutskottet, Karin Rågsjö (V) ledamot med utskottsansvar socialutskottet (V) och Hälsopolitisk talesperson Vänsterpartiet.

 

Regeringen och folkhälsan

Hur vill regeringen utveckla folkhälsopolitiken i en snabbt föränderlig omvärld?

Socialminister Lena Hallengren (S). (Inkl frågor)

 

Hälsoriksdagens alldeles egna lilla konstitutionsutskott

Lars Stjernkvist f.d. partisekreterare (S) och Kent Persson f.d. partisekreterare (M) och Samhällspolitisk chef Heimstaden avger ett snabbt granskningsbetänkande av förmiddagens utspel.

 

Lunch

Med mingel, eat n’ learn, Speakers corner och utställare.

 

Key note speech: Hälsa Maxi

ICA-gruppens VD Per Strömberg om livsmedelsjättens satsning på hälsoområdet.

 

Temaseminariepass 2 med tre parallella presentationer

2A: Livepodd med Anders Hansen!
Arrangör: Hälsa för ohälsosamma
Psykiatrikern, chefen för Maria beroendeklinik, debattören och programledaren David Eberhard sänder podden Hälsa för ohälsosamma live. Gästerna är Anders Hansen, psykiatrikern och läkaren som skrivit bestsellern Hjärnstark och den kontroversielle professorn och läkaren Fredrik Nyström. De ska tillsammans reda ut om motion är bättra än medicin, om fett rent av är bra att äta och om kalla bad är bästa sättet att bli smal. Det blir ett initierat samtal om vad som egentligen är sant om mat, fett, motion och hälsa.

2B: Prevention – allas ansvar
Arrangör: Pfizer
Prevention bör ses som en inventering istället för kostnad. Hur kommer vi dit? En diskussion om hur förebyggande insatser kan göra skillnad för den enskilda individen och ge besparingar för samhället.
Moderator: Christoph Varenhorst, Medicinskt direktör Pfizer
Deltagare: Malin Parkler, Vd Pfizer Sverige, Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör Region Skåne, Alexandra Charles, Ordförande i 1,6 & 2,6-miljonerklubben, Victor Harju, Socialdemokratisk regionpolitiker i Stockholm; Nasim Farrokhnia , forsknings- och utbildningsansvarig på KRY; John Drakenberg Renander, Co-Founder & CEO at Alex; Matthias Lidin, Specialistsjuksköterska och Universitetssjuksköterska Karolinska sjukhuset, Forskare och Med.dr Karolinska Sjukhuset

2C: Hälsa trots sjukdom: Hör från nya tidens patienter om vad som kommer krävas imorgon
Arrangör: Vårdförbundet
Vårdförbundet organiserar landets 115 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor och tar en självklar roll i samhällsdialogen om folkhälsa, vikten av preventiv/förebyggande hälsa, vårdens utveckling och sannolika framtidsscenarier. De växande grupperna av åldrande och multisjuka patienter behöver få och ta del av en personcentrerad vård. Även ökande psykisk ohälsa bland unga är ett stort orosmoln. Ambitionen framåt måste vara att man ska kunna leva ett gott liv ”trots” sin eventuella sjukdomsbild eller diagnos, att ha optimal hälsa trots sjukdom. Personcentrerad vård är vägen till en hälso- och sjukvård som hjälper patient att uppnå det och på Hälsoriksdagen vill Vårdförbundet facilitera en diskussion där patienterna kommer till tals. Vilka är morgondagens stora patientgruppers erfarenheter av hälso- och sjukvården och behov framöver?
Moderator: Anders Printz, kanslichef, Vårdförbundet
Medverkande: Ragnhild Karlsson, vice ordförande, Ann Johansson, vice ordförande, representanter från Ung Cancer, PRO, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Ungdom för Social hälsa.

 

Vem tjänar på förebyggande insatser?

Debatt om vad som händer när näringslivet på allvar ger sig in i det förebyggande hälsoområdet.

Titti Lundgren, Marknadschef Coala Life, Paul Beatus, VD H2 Health Hub, Linda Holmström, Ica-handlare, Ann Johansson, Vice ordförande Vårdförbundet. 

Kulsprutepitching av hälso-start ups

De har exakt 60 sekunder var att sälja in sin produkt/tjänst. Publiken röstar fram en vinnare.

 

Det digitala vaccinet

Skräddarsydda lösningar för bättre hälsa helt baserade på efterfrågan.

Fredrik Söder, VD Health Integrator

 

Hälsoriksdagen summeras och talman nomineras

Panel: Elisabeth Wallenius, Ordf Funktionsrätt Sverige, Johan Carlson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten och Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna. (Eventuellt tillkommer ytterligare namn)

 

Utskotten röstar

Utser Hälsoriksdagens talman.

 

Avslutning

Sammanfattning och medskick till regeringens och riksdagens arbete det kommande året.

Moderator: Helena Blomquist

 

Programdeltagare i bokstavsordning:

Johan Carlson, Generaldirektör Folkhälsomyndigheten
Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm
Daniel Forslund, (L) Ordf Innovations- och utvecklingsutskottet SLL samt ordf i beredningen för digitalisering SKL
Lena Hallengren (S), socialminister
Ulrika Heindorff (M), ledamot Socialutskottet
Niklas Huss, Innovationschef Länsförsäkringar
Ann Johansson, vice ordf Vårdförbundet 
Anders W Jonsson (C), ledamot socialutskottet och vice ordförande Centerpartiet
Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna
Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör Akademiska Sjukhuset Uppsala
Annette Linander (C), regionråd Region Skåne
Titti Lundberg, Marknadschef Coala Life
Kristina Nilsson (S), ledamot Socialutskottet
Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för Life science-kontoret
Kent Persson (M), f.d. partisekreterare och Samhällspolitisk chef Heimstaden
Per Ramhorn (SD), ledamot socialutskottet
Karin Rågsjö (V) ledamot med utskottsansvar socialutskottet och Hälsopolitisk talesperson Vänsterpartiet
Anna Starbrink (L), Hälso och sjukvårdsregionråd Region Stockholm 
Lars Stjernkvist (S), f.d. partisekreterare och Kommunstyrelsens ordf Norrköping
Per Strömberg, VD ICA-gruppen
Fredrik Söder VD Health Integrator
Elisabeth Wallenius, Ordf Funktionsrätt Sverige
Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör vid Region Västerbotten
David Ziemsky, VD Bellpal

 

Anmälda organisationer i bokstavsordning:

1,6/2,6 Miljoners klubben
Alteruna
Arenagruppen
Axess Lab
Begripsam
Bellpal
Bristol-Myers Squibb
Cambio
Cancerfonden
Centerpartiet
Coala Life
Eatit
En Friskare Generation
Endometrix
Fibromyalgiförbundet
Funktionsrätt Sverige
Fysioterapeuterna
Health Integrator
Hjärt- och lungfonden
ICA
Institutet för framtidsstudier
Kairos Future
Kristdemokraterna
Learning to Sleep
Liberalerna
Logopedförbundet
Lungcancerföreningen
Länsförsäkringar
Mentor Sverige
Microsoft
Min Doktor
Minnity
MittVaccin
Moderaterna
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
MSD
Pfizer
Podden Hälsa för ohälsosamma
PRO
Psykologförbundet
Regeringskansliet
Region Skåne
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Värmland
Region Västerbotten
Region Västmanland
Region Östergötland
RFSL
Riksdagen
Riksidrottsförbundet
RISE – Research Institutes of Sweden (Sveriges forskningsinstitut)
Sekoia
Skandia
SKL – Sveriges kommuner och landsting
Skolverket
Socialdemokraterna
Socialstyrelsen
SRAT
Staff in Motion
Still Active
Svenska Naprapatförbundet
Sverigedemokraterna
Sveriges arbetsterapeuter
Sveriges Bryggerier
Swedish Match
Swelife
TwoAct
Ung cancer
Vinnova
Vårdförbundet
Vänsterpartiet
Värmdö kommun
Västra Götalandsregionen
walkerproject
WEOPTIFY
YOGUT 
 

Hälsoriksdagens sex temaseminarier hålls av:

Min Doktor, MSD, RISE Research Institutes of Sweden (Sveriges forskningsinstitut), Pfizer, Podden Hälsa för ohälsosamma samt Vårdförbundet

Utställare på Hälsoriksdagen är:

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Alteruna
Axess Lab
Begripsam
Coala Life
Endometrix
En friskare generation
Learning To Sleep
Minnity
MittVaccin
RFSL
Sekoia
Staff in Motion
Still Active
TwoAct
walkerproject
WEOPTIFY
YOGUT 

16 september 2019 kl 08.30-16.30, Stockholm City Conference Centre, Norra Latin