Invajo - Events tool

Långsiktigt hållbart (arbets)liv

Gröna Klustret, Nuntorp
Nuntorp 305, Brålanda
Visa på karta
13 april 2021
08:30
Lägg i kalender
Arrangör
eDIT i samverkan med Gröna Klustret
Plats
Gröna Klustret, Nuntorp
Datum
13 april 2021
Tid
08:30

Gröna Klustret

Gröna Klustret Nuntorp är en ekonomisk förening som arbetar för att vara en regional mötesplats på Nuntorp, med ett levande kunskaps- och utvecklingscenter, som genom nationellt samarbete, främjar hållbar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna i hela Fyrbodal. 

Idén är att skapa en klustermiljö, som ger förutsättningar för utbildning, forskning och överföring av kunskap. En central del i klustrets arbete är kompetensförsörjning inom gröna och angränsande näringar. Som ett första steg i utbildningskedjan finns från och med höstterminen 2019 det nystartade Nuntorpsgymnasiet men kompetensutveckling kommer också att ske i samverkan med eDIT - Ett Dalsland i Tillväxt,
Kunskapsförbundet Väst med flera.

default