Invajo - Events tool

Långsiktigt hållbart (arbets)liv

Gröna Klustret, Nuntorp
Nuntorp 305, Brålanda
Visa på karta
13 april 2021
08:30
Lägg i kalender
Arrangör
eDIT i samverkan med Gröna Klustret
Plats
Gröna Klustret, Nuntorp
Datum
13 april 2021
Tid
08:30

Utbildare Annelie Daun Bladh

Jag arbetar som konsult på Affärskraft i Skandinavien AB sedan 2010 och är examinerad logonom med lång erfarenhet av pedagogiskt arbete och av att utveckla människor enskilt och i grupp. Jag arbetar med att utveckla den kommunikativa förmågan som har en central roll för att bl.a. kunna förmedla tydlighet, förväntningar, värderingar och mål. Viktigt också för att kunna skapa närvaro i relationer, kunna uttrycka tankar och åsikter och samtidigt vara lyhörd för andras synsätt och förslag. Jag arbetar i huvudsak inom det kommunikativa ledarskapet, utveckling av team och grupper på olika nivåer, samt presentationsteknik med olika aspekter.

default