Invajo - Events tool

Långsiktigt hållbart (arbets)liv

Gröna Klustret, Nuntorp
Nuntorp 305, Brålanda
Visa på karta
13 april 2021
08:30
Lägg i kalender
Arrangör
eDIT i samverkan med Gröna Klustret
Plats
Gröna Klustret, Nuntorp
Datum
13 april 2021
Tid
08:30

eDIT

Föreningen eDIT - Ett Dalsland i Tillväxt har stort Dalslandsfokus. Vi tycker det är viktigt att träffas över kommungränserna och att vi ansvarar för, engagerar oss i och äger våra egna frågor i Dalsland. Ägarskiften, kompetensförsörjning och kompetensutveckling är bra exempel på just sådana frågor.

Företagen i Dalsland har stora rekryteringsbehov men de arbetssökande har inte kompetens som räcker till. Detta är en fråga som eDIT arbetar med t ex genom att samordna kompetensutvecklingsinsatser baserade på företagens behov. Utbildningarna kommer hit till oss i Dalsland istället för att vi ska resa långväga till dem. På så sätt kommer fler verksamheter kunna delta, både stora och små företag, vi sänker kostnaderna samtidigt som vi stärker våra lokala/regionala nätverk. eDIT ska vara hängrännan mellan de olika stuprören; privat, offentlig och ideell verksamhet när det gäller frågor vi kan arbeta med tillsammans, allt för att främja ett attraktivt och konkurrenskraftigt Dalsland.

För mer information www.ettdalslanditillvaxt.se

default