Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Kickstarta innovationsarbetet

Arrangör
Intersective Innovation
Plats
Online
Datum
13 oktober 2021
Tid
08:30
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Om Intersective Innovation

Intersective Innovation 2.0 är ett projekt som syftar till att ge små- och medelstora företag i Övre Norrland möjlighet stärka sin innovationskraft genom öppen innovation, innovation i skärningspunkter och innovationsledning.  Det handlar om att bedriva utveckling tillsammans med andra aktörer utanför det egna bolaget, för att på så sätt spara pengar i utvecklingsarbetet, nå snabbare kommersialisering, minimera risker och i slutändan skapa produkter av större uppfinningshöjd. 

Inom projektet erbjuds aktiviteter där företag får möjlighet att på ett aktivt sätt prova på olika delar av innovationsprocessen och utveckla idéer tillsammans med andra företag och aktörer från olika branscher. Kärnan i projektet är att använda öppen innovation över branschgränser för att vidga perspektiven och tänka i nya banor, skapa ett större kontaktnät och förhoppningsvis få nya lösningar på befintliga problem. Företagen får delta i seminarier och workshops med några av landets främsta experter inom bland annat digitalisering, automation, samhällsförändring och öppen innovation. Målsättningen är att deltagarna ska få insikt om sina utmaningar, sina behov, hur de står sig i konkurrens med andra samt inspiration kring samhällsutmaningar, möjligheter, trender och ny teknik.

Projektet främjar möten i skärningspunkter mellan branscher, erbjuder rådgivning, affärsutveckling, nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. Det görs även insatser för att stödja möjligheter för små- och medelstora företag att kommersialisera utvecklingsidéer. 

Intersective Innovation drivs av Piteå Science Park och Skellefteå Science City och möjliggörs genom finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord - Framtidsbanken.Piteå Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Piteå Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Piteå Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.