Invajo - Events tool

Registerforskning 2021

Online
29 september - 24 november 2021
Arrangör
Vetenskapsrådet, SCB, Biobank Sverige, Nationella kvalitetsregister - SKR, Socialstyrelsen, Försäkringskassan,
Plats
Online
Datum
29 september - 24 november 2021

13/10 - Biobank Sverige

13.00 - 13.05  
Vetenskapsrådet hälsar välkomna


13.05 -13.40   
Stöd och service från Biobank Sverige
Gunilla Bergström, Biobanks- och vävnadssamordnare Region Östergötland
Lena Thunell, Föreståndare Linköpings Biobanksfacilitet

Vi visar hur du får tillgång till befintliga biobanksprov och hur du startar ny provsamling.  

14.00 -14.30   
Kohorter med biobanksprov 
Ingvar Bergdahl, Docent Umeå universitet, Projektledare kohortarbetsgrupp, Biobank Sverige
Johan Sundström, Professor Uppsala universitet, PI Swedish Cohort Consortium, Cohorts.se

Vi beskriver arbetet med kohorter inom organisationerna Biobank Sverige, BBMRI-ERIC och Cohorts.se. 


14.35-14.55     
Genetikanalyser i SCAPIS-kohorten – ett samarbetsprojekt
Tove Fall, Professor i molekylär epidemiologi, Uppsala universitet


15.00 – 15.20 
Arbetet med att utveckla Nationellt biobanksregister- nu och vägen framåt
Hanna Fransson, Produktägare, Biobank Sverige


15.30 – 15.50 
Tillgängliggörande av prov via covid19-portalen
Elisabeth Norén, Nationell projektkoordinator för biobanksstrategi, Biobank Sverige

Så har vi fördelat tilläggsmedlen för att stödja sparande av covid-19 prov. Vi visar ett forskarexempel. 


15.50 – 16.00  Avslutning med frågestund med inkomna frågor innan eller under webbinariet


Observera att programmet kommer att uppdateras.