Invajo - Events tool Get people together

Lära med berättande

Campus Skellefteå
Campus Skellefteå, Skellefteå
Visa på karta
14 - 15 februari 2019
10:00 - 13:00
Lägg i kalender
Arrangör
Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Campus Skellefteå
Datum
14 - 15 februari 2019
Tid
10:00 - 13:00

Om Nordiskt Berättarcentrum

Ett resurscentrum för utveckling av berättandet

Med Skellefteå som utgångspunkt ska Nordiskt Berättarcentrum, en del av Västerbottensteatern, agera i den nordiska berättarvärlden, men även med kontakter ute i Europa. Övergripande syfte är att fungera som ett nav och ett incitament för att genom samverkan stärka berättandets roll och utveckling.

Verksamheten vilar stadigt på fyra ben:

  • Berättande som bevarare, levandegörare och förmedlare av kulturarv.
  • Berättande som scenisk konstform.
  • Berättande som pedagogisk metod 
  • Berättande som socialt verktyg

Verksamhetens profil bygger mycket på den starka västerbottniska traditionen att berätta i dokumentär stil – varje människas berättelse är värd att lyssna på.

Nordiskt Berättarcentrum har även övertagit ansvaret för att i samverkan med andra kulturaktörer fortsätta att driva och utveckla den årliga Berättarfestivalen i Skellefteå.

Det är Skellefteå kommun som givit Västerbottensteatern uppdraget att etablera Nordiskt Berättarcentrum. Verksamheten har dessutom projektstöd från Region Västerbotten och Statens Kulturråd.

KONTAKT
För närvarande arbetar tre personer i verksamheten:
Robert Herrala, verksamhetschef: robert.herrala@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)70-569 56 31
Theresa Eriksson, theresa.eriksson@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)76-849 60 58
Lillemor Skogheden, lillemor.skogheden@vasterbottensteatern.se, tel +46(0)70-250 45 99

Adress: c/o Västerbottensteatern, Nordlandergatan 1, 931 32 Skellefteå.

Följ oss på Facebook ››
Berättarfestivalen: berattarfestivalen.se »  (Nästa festival anordnas 14-20 oktober 2019)

Om Nordiskt Berättarcentrum på vasterbottensteatern.se »

default