Invajo - Events tool Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Dokumentationskonferens

Arrangör
Syskonen Bothéns Stiftelse i samarbete med Nationalmuseum
Plats
Nationalmuseum
Datum
6 - 7 december 2018
Tid
09:00 - 16:00

Workshops

Det finns möjlighet att anmäla sig till max två workshops under fredagen. Då platserna är begränsade och risken finns att vissa workshops blir fullbokade, så rekommenderar vi att du även anger ett reservalternativ. Principen först till kvarn gäller. 

Du anmäler dina önskade workshops när du registrerar dig för konferensen i bokningsformuläret. Observera att om du fyller i dina workshopsval under första fältet för konferensanmälan, så kommer dina val automatiskt upp även som förval i fälten när du registrerar dig för workshops (tyvärr medger inte bokningssystemet att dessa val enbart dyker upp under fälten för registrering av workshops).

  

_______________________________________________________________________________________
 
1. Horus- Anais Gaihbaud (1 tim, 20 platser x 2)
Du får här möjlighet att testa app-verktyget Horus under handledning av Anais Gaihbaud. Konservatorn som gjorde slag i saken och utvecklade det digitala rapportverktyget hon saknade på marknaden! En app som ger dig möjlighet att upprätta rapporter direkt i telefonen eller på en surfplatta. Enkelt och smidigt för arbeten i fält.

http://horus-conditionreport.com/en/home/

 

________________________________________________________________________________________

2. Articheck- Annika Erikson (1 tim, 20 platser x 2)
Articheck var ett av de första app-baserade rapportverktygen som togs fram och har använts av både institutioner och privatpraktiserande konservatorer under flera år. Unikt för Articheck är att rapporterna sparas i en molntjänst. Workshopen ger dig chansen att prova och se om det här kan vara rapportverktyget som passar i din verksamhet.

https://www.articheck.com/


______________________________________________________________________________________

3. Dinspector- Mikael Claesson (1 tim, 20 platser x 2)
Ta tillfället i akt och prova på det digitala rapportverktyget i windowsmiljö som utvecklades av Addeye och Mikael Claesson för konservatorer under början av 2000-talet, långt innan pekskärmar var en vardagsvara. Från att ha varit ett enkelt digitalt fristående rapportverktyg med en inbyggd dokumentationshistorik, har idag programmet vidareutvecklats till att även på olika sätt kunna integreras med samlingsdatabaser.

https://www.dinspector.com/


 ______________________________________________________________________________________
 

FULLBOKAD!!!

4. MetigoMap, Skadekartering och projekthantering- Vetter / Siedler (2 timmar, 15 platser) 
Under fredagsförmiddagen har du en unik chans att få en grundlig utbildning i MetigoMap, karteringsverktyget utvecklat främst för storskaliga projekt. MetigoMap har dels ett enastående skalenligt bildrektifieringsverktyg som möjliggör en överlappning av bilder, ett enkelt sätt att jämföra bilder tagna vid olika tillfällen. Genom att programmet kan jobba med skalenliga bilder finns även möjligheten att beräkna arean av ytor och på så sätt kunna kvantifiera markerade skador.

https://www.fokus-gmbh-leipzig.de/metigo_map-40_1.php?lang=en

 

______________________________________________________________________________________

5. Metigo3D, Kartering på ytmodeller- Vetter / Siedler (2 timmar, 15 platser) 
En exakt och skalenlig skadekartering av 3-dimensionella objekt har länge stått på önskelistan. I och med att 3D-scanning blivit allt mer lättillgängligt har utvecklingen av skadekartering i 3D gått framåt. MetigoMap har utvecklat 3D-kartering i sitt programutbud. Här får du möjlighet att djupdyka i detta program, som baserar sig på stereo-fotogrammetriska metoder.

https://www.fokus-gmbh-leipzig.de/metigo_stereo.php?lang=en

 

______________________________________________________________________________________

6.  Reflectance Transformation Imaging (RTI)- Tom Sandström (1 tim, 20 platser x 2)
Är det så enkelt som det sägs? Hur detaljerat blir det? Du får här möjlighet att delta i en demonstration och workshop av en fotografisk metod att dokumentera ytor genom olika ljusvinklar, med chans att ställa alla de frågor kring utrustning och metod till Tom Sandström på RAÄ som lång erfarenhet av metoden.

http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7498


 ______________________________________________________________________________________
 

7. 3D-scanning i praktiken- Johan Jeppson (1 tim, 20 platser x 2)
Med ny teknik kan man som sagt gå hur långt som helst, men det är något som vi kanske sällan har möjlighet att göra. Mer intressant är vad vi inom rimliga gränser kan åstadkomma! Vad behöver man egentligen för utrustning för att starta upp med 3D-scanning? Johan Jeppson från Världskulturmuseerna har metodiskt undersökt hur man kan jobba med att skala ned krav och utrustning, men ändå få användbara och intressanta resultat. I denna workshop får vi en inblick i hur man kan börja med att bygga upp teknik och kompetens utifrån verksamhetens egna förutsättningar och behov.

https://sketchfab.com/varldskulturmuseerna

 

______________________________________________________________________________________

8. 3D-CAD som arbetsverktyg- Joakim E Werning (1 tim, 20 platser x 2)
I denna workshop får du möjlighet att utforska och diskutera möjligheterna 3D-CAD. På Nationalmuseum har CAD-verktyget främst använts vid förberedelsearbete med utställningar, genom virtuella hängningar i 3D-modeller av utställningsrummet kan sedan skalenliga ritningar genereras inför installationsarbetet. Joakim E Werning har genom flera års arbete med 3D-CAD gjort det till ett oumbärligt verktyg i museets utställningsarbete. För framtiden är det inte omöjligt att kunna utveckla och använda modellerna som dokumentationsverktyg av olika rumsmiljöer inom ännu fler områden. Ta chansen och kliv in i det virtuella museet, kanske hittar du möjligheter till just det du sökt efter!

https://www.facebook.com/nationalmuseumswe/videos/282138109177322/?__xts__[0]=68.ARBa5urtJu4JwI4Xso_P_046qmM2gFgrnmlbGm-wzGAXu42JwePAl36wS0q7W6LwmSShwA133RM36VAvKZF9r80gcMcNf8mPq42bSnTEuozQ01y9tLQAVGMMwofja9coPl94f2hjcTqnqdEmeZeqMjhvoON3t0K5_-A_9QBgGGEUAbdv4yVh&__tn__=-R

 

______________________________________________________________________________________

9. Att använda standarder- Alissa Anderson (1 tim, 20 platser x 2)
SIS-standarder och Spectrum, hur kan de användas i praktiken för bevaranderelaterad dokumentation? Alissa Anderson som jobbar som utredare på Riksantikvarieämbetet berättar om hur man kan använda standarder för att bygga upp interna rutiner i verksamheten. Har du haft funderingar kring hur man kan börja utforma nya och systematisera befintliga dokumentationsrutiner, bygga upp en flexibel struktur i enlighet med gängse standarder? Då är det här workshopen för dig! Ta med dig dina frågor och exempel kring definitioner och rutiner, workshopen bygger på ett aktivt deltagande där vi delar med oss av våra erfarenheter och tankar.

https://www.raa.se/category/standardisering/

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Bothéns stiftelse i samarbete med Nationalmuseum använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Bothéns stiftelse i samarbete med Nationalmuseum. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Bothéns stiftelse i samarbete med Nationalmuseum samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.