Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 11 februari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #8

Vem: alla partners och ledningsgruppen

Datum: 21 januari 2019
Tid: kl0900-1200 & 1300-1600
Plats: meddelas senare

Arbetsgrupperna indelning:

Förmiddag - kl9-12: grupperna Befintliga Bostäder (BB) & Nya Bostadsområden (NB)

Eftermiddag - kl13-16: grupperna City och Offentliga Miljöer (COM) & Teknik och Digitalisering (TD)

Fokus på denna workshop är riktlinjerna som ska ingå under trygghetsområdet gestaltning samt sammanfattande diskussion för hela modellen för respektive arbetsgrupp. 


Arbetsgrupperna diskuterar och tar fram underlag som beskriver möjligheterna, prioriteringsordningen och användbarhet/formuleringen av riktlinjerna i varje område. 

 
Som material inför workshopen får varje partner ett utkast på möjliga BoTryggt2030 riktlinjer. 

 

Mer info kommer snart