Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Upphandlingskonferensen 2018 - Hållbara affärer

Arrangör
Swedish Medtech, LfU & Materialkonsulenterna
Plats
Quality Hotel Globe
Datum
7 - 8 november 2018
Tid
09:00 - 15:30

PROGRAM dag 1

Under konferensens två dagar kommer vi att belysa hållbarhetens tre dimensioner - miljö, socialt ansvarstagande och ekonomi - utifrån ett upphandlingsperspektiv. Vår förhoppning är att konferensen ska bidra till att vi tillsammans blir bättre på att åstadkomma mer hållbar hälsa för pengarna.

09:00 - 10:00 | Registrering med kaffe/te och smörgås - utanför Galaxen, plan 4

10:00 - 10:20 | Välkommen till Upphandlingskonferensen 2018!
Moderatorer för konferensen:
Lena Larsson, ordförande i LfU & Britt-Inger Bergkvist, ordförande i Upphandlingskommittén Swedish Medtech

10:20 - 11:00 | Hållbara affärer från olika håll
Vi inleder konferensen tillsammans med experter inom hållbarhetens tre olika perspektiv:

  • Det miljömässiga
  • Det socialt ansvarstagande
  • Det ekonomiska

Vad är aktuellt och vilka utmaningar står vi inför?

Talare: Katharina Högdin, Nationella kansliet Hållbar Upphandling, Pauline Göthberg, Nationella kansliet Hållbar Upphandling & Karin Melén, TLV

11:00 - 11:40 | Medicinteknik är inte prylar – de är behandlingsmetoder
Trots att medicintekniken enbart står för ungefär 5% av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten, skulle vården lamslås utan den. Medicintekniken är en förutsättning för all vård men det är viktigt att rätt medicinteknik upphandlas. Blir det lättare att upphandla värde om man ser på medicintekniken som behandlingsmetoder och inte som ”prylar”? Hur kan man upphandla värde? Vad är värde och för vem är det ett värde? Hur kan man anta den behandling som har lägst kostnad istället för produkten som har lägst pris? Vad är skillnaden och vilken effekt skulle det få för svensk vård och omsorg? Vi behöver visa att upphandling kan vara ett verktyg för att lösa verksamhetsproblem i vården.

Den här programpunkten kommer att diskutera detta och presentera alternativ på hur man via en målgrupp – patienten/brukaren – kan fånga värdet i medicintekniken.

Talare: Petrus Laestadius, Swedish Medtech, Carl Ryrberg, Region Örebro län, Ingela Björholt, Nordic Health Economics & Karin Melén, TLV

11:40 - 12:10 | MDR ur ett upphandlingsperspektiv
Den 26 maj 2017 började en ny förordning för medicinteknik (MDR) att gälla inom EU. Under en övergångsperiod kommer dock förordningen att gälla parallellt med tidigare lagstiftning. Vi låter två experter på området informera oss om vad de nya reglerna och övergångsperioden innebär rent praktiskt och vad som är viktigt att känna till i samband med upphandling.

Talare: Carin Bådagård, Utredare/inspektör på Läkemedelsverket & Peter Löwendahl, Bioservo Technologies

12:10 - 12:20 | Information inför eftermiddagens seminarier och workshops

12:20 - 13:30 | Lunch i Arenarestaurangen, plan 7

Efter lunchen delar vi upp oss i olika seminairer & worskhops

13:30 – 15:00 | BLOCK 1 - parallella Seminarier + Workshop
Du som deltagare anmäler dig till ett av de fyra parallella seminarier + workshops pågår.

15:00 – 15:30 | Fikapaus

15:30 – 17:00 | BLOCK 2 - parallella Seminarier + Workshop
Du som deltagare anmäler dig till ett av de tre parallella seminarier + workshops pågår.

17:15 – 18:15 | Mingel i lobbyn (plan 2)

18:15 -  ...  | Middag i Galaxen (plan 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedish Medtech Service Aktiebolag använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Swedish Medtech Service Aktiebolag. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Swedish Medtech Service Aktiebolag samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.