Invajo - Events tool

Stora Biokraft - och Värmekonferensen

First Hotel Grand
Trotzgatan 9-11, Falun
Visa på karta
5 - 6 november 2019
08:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
Svebio
Detta event har redan ägt rum!
Plats
First Hotel Grand
Datum
5 - 6 november 2019
Tid
08:00 - 17:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Program

Dag 1, 5 november

Vi inleder med två studiebesök hos konferensens partnerbolag.

09.30 Transfer till studiebesök

Bussar avgår från First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, Falun.

10.00 Studiebesök

Välj mellan att besöka:

Studiebesök 1. Borlänge Energi

Studiebesöket startar med fika och presentation av det unika energisamarbetet mellan Falun och Borlänge, en 18 km lång fjärrvärmeledning, som gett ökat samarbete och bättre konkurrenskraft. Därefter blir det en guidad tur på kraftvärmeverket Bäckelund, ett landmärke centralt placerat i staden och i den cirkulära ekonomin.

Studiebesök 2. Falu Energi & Vatten

Studiebesöket startar på huvudkontoret med fika och presentation av hur värmesystemet i Falun är uppbyggt. Efter det blir det en kort promenad ner till kraftvärmeverket där det blir rundvandring. Du kommer få se både kraftvärmeverket och pelletsfabriken.

Efter studiebesöket hämtar bussen upp vid kraftvärmeverket för vidare transport till First Hotel Grand.

12.30 Lunch

Gemensam lunch på First Hotel Grand.

13.30 Konferensen startar: Kris och beredskap

talare3216.png

Karolina Norbeck, Ulf Ibsén, Claes Tovetjärn, Lars Larsson, Per Dahlberg Kjerstin Ludvig.

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det finns mycket som kan hända som översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi behöver el och värme. Det är svårt att föreställa sig mörka städer och vägar, utkylda bostäder, mat som förstörs, långa köer och svårt att få information. Vi ägnar första sessionen till mental beredskap genom att presentera och diskutera hur en kris skulle påverka just dig, din arbetsgivare och din omgivning.

Välkomna till årets Stora Biokraft & Värmekonferens
Karolina Norbeck, Svebio

Kris – Förväntningar, verklighet och ansvar
Claes Tovetjärn, Författare

Beredskap och nedsläckt land. Hur det påverkar oss och vad vi kan göra?
Ulf Ibsén, Krisinformatör

Övning

15.00 Fika och mingel

15.30 Fjärrvärme som en del av den hållbara lösningen

Fjärrvärmebolagen utvecklas och även fjärrvärmeerbjudandet. Under denna session får vi höra mer om nya hållbara lösningar, partnerskap samt fjärrvärmemarknadens utveckling.

2030 – Så möter vi framtiden
Lars Larsson, Borlänge Energi

Hållbara cirkulära lösningar med fjärrvärme
Per Dahlberg, Falu Energi & Vatten

Vart är fjärrvärmen på väg?
Kjerstin Ludvig, Profu

Paneldiskussion: Kommer fjärrvärmen att finnas kvar efter 2030?
Sessionens talare diskuterar och ger sin syn

17.00 Slut för dagen

18.30 Konferensmiddag med mingel och aktivitet

Dag 2, 6 november

09.00 Konferensen startar: Biobränslemarknaden

Efterfrågan på bioenergin förväntas öka och den ständiga frågan är ”Räcker bioenergin?”. Under denna session presenteras och diskuteras biobränslepotentialen. Förhoppningsvis ger panelen ett svar på vad bioenergin räcker till.

Nuläget på bränslemarknaden – Finns det potential att ta ut mer?
Peter Sondelius, Stora Enso

Biobränslemarknaden nu och sen
Kjell Andersson, Svebio

Biobränslepotential från jordbruket
Charlotte Elander, Energifabriken

Torv som back-up
Torbjörn Claesson, Branschföreningen Svensk Torv

Paneldiskussion: Räcker bioenergin till värme, el och drivmedel?
Sessionens talare diskuterar och ger sin syn

talare4.png

Peter Sondelius, Kjell Andersson, Charlotte Elander, Torbjörn Claesson, Annika Odell Bremborg och Richard Unger.

10.30 Fika och mingel

11.00 Fjärrvärme och kommunikation

Vi hör ofta om solenergi och vindkraft, men sällan om vår fantastiska fjärrvärme som bidragit till att Sveriges värmemarknad nästan är fossilfri. Hur har fjärrvärmekommunikationen varit, vad är nytt och vad tycker fjärrvärmekunderna?

När pannrummet blev en relaxavdelning
Lena Lagestam, ordförande Borlänge Energi

Streamad värme – Ett nytt sätt att kommunicera fjärrvärme
Annika Odell Bremborg, Norrenergi

Vad tycker fastighetsägare om fjärrvärme?
Richard Unger, Familjebostäder

Paneldiskussion: Är fjärrvärme det hetaste alternativet?
Sessionens talare diskuterar och ger sin syn

12.30 Lunch och mingel

13.30 Framtidens biokraftteknik

Hur möter vi effektbristen med kraftvärme? Vilka utmaningar och lösningar finns det?

Mer eleffekt genom framtidens storskaliga biokraft
Henrik Båge, Phoenix Biopower

Effektbrist – Alternativa lösningar
Håkan Knutsson, Sweheat

Summering av konferensen
Karolina Norbeck, Svebio

talare3.png

Henrik Båge, Håkan Knutsson och Karolina Norbeck.

15.00 Fika och avslutningsmingel

Lena Lagestam, styrelseordförande Borlänge Energi och
moderator för Stora Biokraft- och Värmekonferensen 2019.

default