Invajo - Events tool

Registerforskning 2021

Online
29 september - 24 november 2021
Arrangör
Vetenskapsrådet, SCB, Biobank Sverige, Nationella kvalitetsregister - SKR, Socialstyrelsen, Försäkringskassan,
Plats
Online
Datum
29 september - 24 november 2021

27/10 - SoS och Försäkringskassan

13.00 - 13.05  
Vetenskapsrådet hälsar välkomna


Socialstyrelsen

13.05 -13.40   
Så här gör du
Anna Ilar från Enheten för Forskar- och registerservice

Vi ger en grundläggande beskrivning om Socialstyrelsens data och hur du beställer statistik och individdata för forskning. 

 
14.00 -14.25    
Att följa en population i realtid
Anna Gref, Enheten för Forskar- och registerservice

Socialstyrelsen informerar om registrens aktualitet och tillgänglighet, om ledtiden från beställning till dataelevernas och vad Socialstyrelsen i praktiken kan tillhandahålla.

 
14.35-14.55
Forskningscase baserad på data från Socialstyrelsen
Gunnar Andersson och Maria Brandén, Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet

 

Försäkringskassan 

15.00-15.20
Beställa data från Försäkringskassan
Charlotte Limé, område Officiell statistik Försäkringskassan

Beskrivning av processen från beställning till leverans samt kort information om den data Försäkringskassan har och om Försäkringskassan forskningsmedel.

 
15.20-15.45
Mikrodata för sjuk- och föräldraförsäkringen (MiDAS)
Olof Håkanson, område Dataförsörjning Försäkrigskassan

Genom detaljerad information om när personer nyttjar socialförsäkringen möjliggör MiDAS olika analyser t.ex. hur diagnosen vid sjukskrivning påverkar återgång till arbete, effekten av medicinska behandlingar och regelförändringar på sjukskrivningens längd eller hur olika grupper fördelar föräldraledigheten.

 
15.45-15.55
Hitta bland Försäkringskassans egna analyser och i vår statistikdatabas
Vedrana Milosevic, område Officiell statistik Försäkringskassan

Presentation av Försäkringskassans nya statistiksida med fokus på coronastatistik och analys.

Observera att programmet kan komma att uppdateras.