Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Upphandlingskonferensen 2018 - Hållbara affärer

Arrangör
Swedish Medtech, LfU & Materialkonsulenterna
Plats
Quality Hotel Globe
Datum
7 - 8 november 2018
Tid
09:00 - 15:30

TALARE

Här kommer du att kunna lära känna talarna under Upphandlingskonferensen 2018 lite närmare.

Vi kommer löpande att lägga upp fler presentationer 

 

Avslutningstalare är THOMAS ERIKSSON, författare och specialist på kommunikation. Thomas har skrivit två böcker på temat mänskligt beteende och kommunikation. Omgiven av idioter kom ut 2014 och finns idag på över 20 olika marknader. Uppföljaren Omgiven av psykopater kom ut 2017 och behandlar ämnet manipulation.

Thomas har stor vana att prata inför både större och mindre grupper och är expert på att fånga upp sin publik genom att använda verklig vetenskap varvad med en god portion humor.

 

thomaseriksonkvadratsmall.jpg

EVA SVEMAN arbetar som Förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Eva är samordningsansvarig för rättsområdet Konkurrens och upphandling på SKL:s juridiska avdelning.

Du kan lyssna på Eva dag 2 kl.14:10 – 14:40 | Trendspaning – har nya LOU bidragit med nya sätt att upphandla? >>

 

 

evasvemankvadrat.jpg

PAULINE GÖTHBERG arbetar som nationell samordnare och enhetschef för det nationella kansliet för hållbar upphandling vid Sveriges landsting och regioner.

Pauline disputerade vid KTH i juni 2011 på en avhandling om CSR och har tidigare skrivit flera läroböcker om hållbar utveckling och socialt ansvarstagande.

Pauline kan du lyssna till bl.a under förmiddagen dag 1 >> plus att hon är seminarieledare dag 2: Ett hållbarhetsarbete som möter verkligheten >>

paulinegoethbergkvadratsmall.jpg

ANNA ULFSDOTTER FORSSELL arbetar som advokat och är f.d. särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler.

Anna har sin specialitet inom upphandlingsområdet och arbetar på Advokatfirman Delphi, Stockholm, där hon också är delägare.

Under det gångna året har Anna varit särskild utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler och den 14 juni 2018 lämnade hon över ett betänkande till regeringen (SOU 2018:44 - Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål). Anna kommer berätta om arbetet med utredningen och om förslagen i betänkandet samt något om vad som händer nu.

Anna föreläser dag 2 kl. 13:10 – 13:40 | Nya nationella upphandlingsregler – hur har utredningen gått?

annaulfsdotterforssellkvadrats.jpg

THÉO JAEKEL arbetar som människorättsjurist på Advokatsfirman Vinge där han ansvarar för arbete med mänskliga rättigheter och hållbara leverantörsled.

Théo bistår klienter i att identifiera och hantera risker kopplade till mänskliga rättigheter, samt implementera internationella ramverk i det praktiska arbetet. Théo har gedigen erfarenhet av att genomföra revisioner och studier i högriskländer. Han har tidigare arbetat på Swedwatch, samt undervisar i Företagsansvar och mänskliga rättigheter på juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Théo är seminarieledare dag 2 under SEM 2: Ett hållbarhetsarbete som möter verkligheten >>

theojaekelkvadratmedel.jpg

ELHAM POURAZAR arbetar som Innovations- och värdestrateg på
OC Transformation Partners och VLL Innovation

Elham arbetar med strategiska frågor i Västerbotten läns landstings arbete kring främjandet av värdeskapande innovation i partnerskap med industrin, samt tillämpningen i praktiken. Hon faciliterar innovationsprocesser relaterade till VLL:s innovationskliniker, upphandling, värde- och affärsmodeller och finansiering.

Elham är seminarieledare dag 2 och SEM 1: Innovationsresan – så börjar det! >>

elhampourazarkvadrat.jpg

PETER HAUTZINGER arbetar som Inköpschef på Region Gävleborg.

Peter ansvarar för ett E-handelsteam vart uppgift är att ansluta alla våra upphandlade avtal till vårt inköpssystem.

Du kan lyssna på Peter dag 2 kl. 12:40 – 13:10 | E-fakturering - snart ett måste men en win-win för alla >>

peterhautzingerkvadratsmall.png

INGELA BJÖRHOLT arbetar som VD på Nordic Health Economics AB.

Ingela, PhD, är grundare av och VD för Nordic Health Economics – a PharmaLex company. Företaget bedriver konsultverksamhet och forskning inom hälsoekonomi och Real-World-Evidence, och har som en del av sin verksamhet utvecklat ett instrument med validerade frågor, MedTech20©

Under konferensen kommer Ingela att presentera hur resultaten kan användas i hälsoekonomiska analyser.

Du kan lyssna till Ingela bl.a dag 1 kl. 11:00 - 11:40 | Medicinteknik är inte prylar – de är behandlingsmetoder >>

ingelabjorholtkvadrat.jpg

KARIN MELÉN arbetar som enhetschef på Enheten för medicinteknik på TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

TLV gör hälsoekonomiska utvärderingar för såväl förbrukningsartiklar som medicintekniska produkter där kostnaden för användning ska vara rimlig i förhållande till nyttan. På TLV arbetar Karin för en utökad samverkan med landstingen kring fortsatta utvärderingar för att bidra till tidig tillgång, ordnat införande och jämlik vård.

Karin kan du lyssna till dag 1 från kl.10:20 >>

 

karinmelenkvadrat.jpg

ANDREAS RYDELL arbetar som Hållbarhetschef på Atea ASA.

Anderas arbetar med hållbar it på ett av Europas största it-bolag.

Andreas är seminarieledare dag 2 under SEM 2: Ett hållbarhetsarbete som möter verkligheten >>

andreasrydellkvadratsmall.jpg

KERSTIN WISS HOLMDAHL arbetar som förbundsjurist på SKL.

Kerstin arbetar sedan ett antal år tillbaka specifikt med att främja införandet av e-handel och e-upphandling i kommuner, landsting och regioner.

Du kan lyssna på Kerstin dag 2 kl. 12:40 – 13:10 | E-fakturering - snart ett måste men en win-win för alla >>

kerstinwissholmdahlkvadratsmall.jpg

PETRUS LAESTADIUS arbetar som vice vd på Swedish Medtech och har 28 års erfarenhet från medicinteknikbranschen.

Du kan lyssna till Petrus dag 1 kl. 11:00 - 11:40 | Medicinteknik är inte prylar – de är behandlingsmetoder >>

petruslaestadiuskvadrat.jpg

KATHARINA HÖGDIN arbetar som Nationell Miljöstrateg på Nationella Kansliet Hållbar Upphandling.

Katharina tillträdde sin roll i slutet av april i år och arbetar med att samordna och stötta Sveriges landstings och regioners arbete med att utveckla och dela kunskapen om miljöpåverkan vid olika produkt- och materialval samt att utveckla och följa upp miljökrav vid upphandling. Har tidigare arbetat som miljökemist på Varuförsörjningen med hållbarhetskrav i upphandling samt utformning av miljöriktlinjer och strategier.

Katarina kan du lyssna till dag 1 kl.10:20 - 11:00 | Hållbara affärer från olika håll >>

katharinahogdinkvadrats.jpg

CARL RYRBERG arbetar som upphandlingsjurist på Region Örebro län.

Carl har under flera år stöttat avdelningen för medicinteknisk utrustning i vid Region Örebro län, exempelvis avseende den konkurrenspräglade dialog som genomfördes 2016 avseende analys- och automationsutrustning. Utöver sin tjänst på Region Örebro län undervisar han även vid Örebro universitet i upphandlingsjuridik.

carlryrberg.jpg

PETER LÖWENDAHL arbetar med kvalitet och regulatoriska frågor på Bioservo Technologies AB.

Peters arbete syftar till att säkerställa marknadstillträde med säkra och effektiva produkter både från ett regelverks, kund och patientperspektiv. Peter sitter även i Swedish Medtech styrelse och leder organisationens fokusgrupp Regulatory Affairs. Förutom sin roll på Bioservo arbetar Peter som konsult för Hoff & Lowendahl AB.

Peter föreläser dag 1, kl.11:40 - 12:10 | MDR ur ett upphandlingsperspektiv >>

    peterlowendahlkvadrat.jpg

CARIN BÅDAGÅRD arbetar som utredare och inspektör på Läkemedelsverket.

Eftersom regelverket för medicintekniska produkter snart kommer att förändras genom att en ny förordning börjar tillämpas 2020 har myndigheten just nu stort fokus på informationsinsatser för tillverkare och andra intressenter, t ex upphandlare inom hälso- och sjukvården.
Under sina tolv år på Läkemedelsverkets enhet för medicinteknik har Carina framför allt ägnat sig åt olycks- och tillbudsrapporter, inspektion och annan tillsyn av tillverkare samt informationsaktiviteter.

Carin föreläser dag 1, kl.11:40 - 12:10 | MDR ur ett upphandlingsperspektiv >>

carinrauniskvadrat.jpg

MARIA ÖHMAN arbetar som strateg med inriktning innovation på Upphandlingsmyndigheten.

Maria har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling i rollerna som upphandlare, leverantör och beställare i. I sin nuvarande roll på Upphandlingsmyndigheten ger hon både ger stöd och pratar om vikten av tidig dialog och vad begreppet innovationsupphandling omfattar och innebär.

Maria föreläser under dag 2 och SEM 1 >>

 

mariaohmankvadrat.jpg

BJÖRN BERGSTRÖM är advokat och delägare på Ramberg Advokater.

Björn företräder både köpare och leverantörer gällande alla frågor som uppstår inom ramen för affärer mellan det offentliga och privata.

Björn kommer att prata om förhandling i den offentliga affären. Vad är möjligt och vad är lämpligt? Innehållet baseras på hans erfarenhet av offentlig upphandling sedan 17 år, där han under hela tiden arbetat med att se till vad som är möjligt, snarare än att se begränsningar. Björn har även deltagit i ett antal förhandlingar och dialoger, som ligger till grund för hans seminarium.

Björn föreläser under dag 2, SEM 3 >> 

bjornkomprimeradochbeskuren.jpg

MIKAEL ENGSTRÖM är advokat och Head of Public Procurement på Advokatfirman Cederquist.

Mikael har många års erfarenhet som rådgivare till såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer inom upphandlingsprocessens samtliga faser – från dialogarbetet inför en upphandling till utformning av upphandlingsunderlag/anbud, förhandling och avtalsförvaltning.

Mikael agerar även ombud i rättsprocesser; både överprövningar och skadeståndsmål.

Mikael föreläser dag 1, SEM 1: Dialog - utnyttjar vi hela potentialen till att skapa bättre affärer? >>

mikaelengstromcederquistkvadrat.jpg

PETER RIIGA är biträdande jurist (Associate) på Advokatfirman Cederquist.

Peter har flerårig erfarenhet som rådgivare till såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer och som ombud i rättsprocesser gällande offentlig upphandling. Peter har även arbetat som upphandlare/upphandlingsjurist på en inköpscentral, och deltagit i dialogarbete på både leverantörs- och beställarsidan.

Peter föreläser dag 1, SEM 1: Dialog - utnyttjar vi hela potentialen till att skapa bättre affärer? >>

peterriigacederquistkvadrat.jpg

LENA JANSSON arbetar som distriktschef/verksamhetschef för Sodexo. Lena är utbildad sjukgymnast som har arbetat med rehabilitering/medicintekniska produkter i många år inom både landsting och kommun. Sedan 20 år tillbaka är Lena verksamhetschef inom hälso-och sjukvård, kommunal och privat.

Du kan lyssna till Lena under dag 1 och SEM 4: Medicintekniska hjälpmedel – en investering >>

lenajanssonkvadrat.jpg
Swedish Medtech Service Aktiebolag använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Swedish Medtech Service Aktiebolag. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Swedish Medtech Service Aktiebolag samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.