Invajo - Events tool
This event has already taken place!
Organizer
Sahlgrenska Science Park
Place
Online
Date
May 26, 2021
Time
08:30 - 12:30
Time zone: Stockholm, GMT+01:00

More about Inn2Health

Inn2Health – ett unikt samarbete utifrån vårdens behov

Inn2Health är ett 3-årigt teknik- och branschöverskridande samverkansprojekt mellan alla science parks inom Västra Götalandsregionen (VGR), samt MedTech West och VGR genom Innovationsplattformen och Koncerninköp.

Inn2Health har som syfte att verka som en plattform för att förbättra och förenkla dialogen och interaktionen mellan entreprenörer, näringsliv, vårdens behovsägare och universitet & forskning, för att möjliggöra för fler innovationer i hälso- och sjukvården. Genom att utgå ifrån hälso- och sjukvårdens behov har projektet som mål att utveckla processer och verktyg för att synliggöra dessa behov, samt stärka de mindre företagens förutsättningar att skapa konkurrenskraftiga innovationer som möter vårdens och patienternas behov.

Västsverige har en stor konkurrensfördel med specialiteter som kompletterar varandra i digitaliseringen av såväl Life science som i vård och omsorg. Västsveriges innovationsstödsaktörer är arenor med olika specialisering och kompetensprofiler. Genom att föra samman flera olika teknikområden stimuleras utvecklingen av tjänster och produkter som tar sig an behoven i vården med nyskapande metoder.

Projektets aktiviteter genomförs tillsammans med samverkansparterna: Sahlgrenska Science Park, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park, MedTech West, Science Park Borås, Science Park Skövde, Wargön Innovation genom Innovatum, samt VGR genom Innovationsplattformen och Koncerninköp.

Inn2Health finansieras av Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket.

 

Kontaktuppgifter:

Malin Johansson – Projektledare

malin.johansson@sahlgrenskasciencepark.se

+4673 716 32 34


 
Jessica Planefeldt – Projektledare

jessica.planefeldt@sahlgrenskasciencepark.se

+4670 773 82 67

 

Sahlgrenska Science Park is using Invajo´s event tool for managing this event and its attendees. Invajo have no responsibility for the execution of the event. Any questions regarding the event and its content will be answered by Sahlgrenska Science Park. For technical questions, please contact Invajo´s support. Your details are handled by Invajo, Sahlgrenska Science Park and different subcontractors that are required for the delivery of the products and functions provided by Invajo. By going through with a booking on this event, you also accept Invajos general conditions which are available on www.invajo.com.