Invajo - Events tool
Plats
Eslöv Medborgarhuset
Datum
13 maj 2019
Tid
08:30 - 16:30

Åsa W Pinhao, Christel N Ringdahl

Åsa Wallin Pinhao och Christel Nilsson Ringdahl 

”Hur kan vi ta tillvara på individers konstnärliga kapacitet och förmåga?”

Nedsatt kan också vara upphöjt. Vad är problem och vad är möjlighet?
Kulturcentrum Skåne är ett regionalt centrum för musik, teater
och konst som vänder sig till personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter. 

På Musikhögskolan i Malmö driver Åsa och Christel fristående universitetskurser på vardera 7,5 hp /grundläggande och avancerad nivå / för musiklärare, lärare, förskolelärare, omsorgspersonal och andra som är intresserade av musik med specialpedagogisk inriktning. Kurserna presenteras och beskrivs mer ingående under detta seminarium.

Presentation

Åsa Wallin Pinhao, rytmiklärare, och Christel Nilsson Ringdahl, utbildningsledare och musiklärare delar med sig av sina kunskaper kring pedagogiska framgångsfaktorer, metoder och förhållningssätt som leder fram till ett lustfyllt lärande och konstnärlig kvalitet. 
Föreläsningen bygger på Åsa och Christels mångåriga erfarenheter i musikaliskt lärande med ett specialpedagogiskt perspektiv.

Läs mer:

Hemsida

http://www.kulturcentrumskane.com


FB

https://www.facebook.com/Kulturcentrumskane/?epa=SEARCH_BOXPerspektiv

http://www.kulturcentrumskane.com/05/pdf/perspektiv_2014.pdfReflektion ett verktyg för förändring och utveckling i lärandepraxis

http://www.kulturcentrumskane.com/05/pdf/c-uppsats_reflektion.pdfSpräng gränserna-jag anar något vackert därinne

En essä om konst och kultur och pedagogiska framgångsfaktorer i utbildning för personer med intellektuella/kognitiva funktionsvarianter

http://www.kulturcentrumskane.com/05/pdf/%20sprang-granserna_161220.pdf

 

default