Invajo - Events tool
Plats
Eslöv Medborgarhuset
Datum
13 maj 2019
Tid
08:30 - 16:30

Gitte Pålsson

Gitte Pålsson

"Att vara tillsammans i musik, sång och rörelse - Om musikterapi som verktyg i mötet med personer på låg kognitiv nivå” 

En praktisk föreläsning om hur vi som personal kan öka vår kommunikativa musikkompetens och börja använda musik, sång och rörelse för att skapa välbefinnande och öka livskvaliteten.  Hur vi genom musik kan öppna upp för gemenskap, glädje och kreativitet tillsammans.  Musik är ett sätt att vara tillsammans och mötas, precis som vi är- och där vi är - här och nu!

Presentation

Gitte Pålsson är sångerska, låtskriverska och musikant. Som utbildad rytmikpedagog och musikterapeut har hon frilansat som artist under snart 30 år i både Sverige, Danmark, Finland, Peru och Bolivia. Gitte har stor erfarenhet av att arbeta med personer på en låg kognitiv nivå. Hon arbetar även inom äldreomsorgen och utbildar personal i hur musik kan användas i mötet med de äldre.

Läs mer:

Länk till hemsida

http://www.gitte.nu/index.php?page_id=9


Meningsfulla möten i musik, C- uppsats 

http://www.gitte.nu/usr/1/userfiles/file/gitte_uppsats.pdf

 

default