Invajo - Events tool

Kottabergsprojektet Gyttorp/Nora

Plats
Online
Datum
9 februari 2021
Tid
10:00 - 12:00
Bifogade dokument (1)

Om evenemanget

På danska betyder hygge ett slags välmående eller helt enkelt att ha det bra. I arbetet med Kottabergsprojektet är det den kärvare svenska varianten av hygge som är i fokus, men i förlängningen finns det inslag av de uppskattade danska associationerna. Arbetet har bland annat gått ut på att hitta en avtalsmodell för ersättning till markägare, intäkter från trailpass, förslag på hur driften i området ska läggas upp samt identifiera affärsmöjligheter. 

En viktig del av projektet har varit att undersöka hur olika typer av friluftsaktiviteter och ett fågelskyddsområde ska kunna samsas på ett berg. Under seminariet redovisar vi på ett pedagogiskt sätt vad vi kommit fram till och vilka lärdomar som gjorts. 

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Jordbruksverket, Region Örebro län och Nora kommun. Markägare är Sveaskog.

tillvfinansieringrgbbla.jpg sjvlogofargrgb.jpg regionorebrologo.png noralogotyp.jpg