Invajo - Events tool
Detta event har redan ägt rum!

Transporteffektivitetsdagen 2018

Arrangör
Nothern Lead & CLOSER
Plats
Lindholmen Conference Centre
Datum
30 augusti 2018
Tid
09:00 - 16:00

Program

9:00 – 9:30 Fika och registrering

9:30 – 10:00 Inledning - Omställning i samhället

 • Omställning i samhället
  Björn Sandén, Professor, Chalmers

10:00 – 11:00 Session 1: Digitalisering av transportsystemet

 • Disrupting Digital by Networked Logic
  Katarina Cornelius, Head of Business Transformation, Cybercom Group
 • Digitizing global trade with blockchain technology
  Christian Lassen, Head of IBM Blockchain, Norden, IBM

 • Digitalisering som möjliggörare för informationsdelning mellan trafikslag
  Anders Rystedt, Manager Supply Chain Analysis, Sandvik


11:00 – 12:00 Session 2: Regeringens Godstransportstrategi

 • Regeringens godstransportstrategi
  Anna Ullström, Kansliråd, fil.dr, Näringsdepartementet
 • Paneldiskussion
  Panelen kommer att bestå av: Linda Borgenstam, VD, Schenker Consulting, Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, Carl Ceder, Logistikchef, Lidl, Rein Jüriado, Strateg, Trafikverket, Anna Dubois, Professor, Chalmers och Anna Ullström, Kansliråd, fil.dr, Näringsdepartementet

12:00 Lunch


13:00 – 14:10 Session 3: Beteendeförändringar, organisatoriska förändringar och nya marknader

 • Organisational changes as a result of the digitalisation trend
  Rosário Macário, Professor, University of Lisbon
 • Transformation of the transport system in China vs Europe
  Mats Harborn, Scania China Strategic Office & President European Union Chamber of Commerce in China
 • Geofencingsamarbetet i Sverige - en kraftsamling för säkrare, renare städer
  Robin Billsjö, Godsstrateg, Trafikkontoret Stockholms stad
 • Att skapa framtidens marknad nu
  Emilia Liljeström, vVD och VP Operations, Einride

14:10 – 14:40 Fika


14:40 – 15:30 Session 4: På väg mot ett transporteffektivt samhälle

 • ITS för samverkan och transporteffektivitet
  Gunnar Stefansson, Docent, Chalmers
 • Containerisering som affärsmässig möjliggörare för användning av stadsanpassade fordon för sista kilometern-leveranser
  Johan Erlandson, VD/Co-founder, Velove Bikes AB
 • Digitala lås - så möts nya kundkrav
  Helena Sjöberg, Head of Logistic Solutions, PostNord

15:30 – 16:00 Paneldiskussion och avslutning på dagen

 • Diskussion om hur vi gemensamt ska ställa om till ett hållbart och effektivt samhälle
  Panelen består av representanter från eftermiddagens sessioner men även Mats Hammander, Transportstyrelsen.
Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.