Invajo - Events tool
Arrangör
Region Skåne
Plats
Online
Datum
16 - 17 september 2021
Tid
09:00 - 16:00

Årets tema

Årets konferens har temat "Från ord till handling"

Under konferensen presenteras pågående projekt- och utvecklingsarbeten för att sprida goda exempel och lära av varandra. Här ska medarbetare synas, höras, inspireras och framför allt mötas. Dessa möten kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av svensk habilitering. Vi behöver tänka klokt tillsammans för att möta de förändringar som sker i snabb takt i samhället och våga ta stegen för att ställa om.

Konferensen arrangeras av Region Skåne. Här arbetar 800 personer i habiliteringens verksamheter spridda över hela Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt för våra patienter!

Kvalitetskonferensen anordnas av Föreningen Habilitering i Sverige vart tredje år. 2021 arrangeras konferensen för åttonde gången och för första gången digitalt. Det är en nationell mötesplats för inspiration, utveckling och erfarenhetsutbyte med syftet att stimulera god kvalitet.

Dreambag Event AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Dreambag Event AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Dreambag Event AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.