Plats
Elite Park Avenue Hotel
Datum
25 - 26 oktober 2022
Tid
11:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Om KommITS

KommITS är en användarförening som har till ändamål att främja kommunernas välfärdsuppdrag med stöd av digital teknik. Den ska vara ett forum för kunskaps - och erfarenhetsutbyte för oss som arbetar med digitalisering i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg, och består av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av representanter för ca 180 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå i norr och Strömstad i väst. 

Förutom att anordna konferenser – arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och med våra systerföreningar i USA, Storbritannien, Australien, Canada, Belgien, Holland och Nya Zeeland. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte, där det finns goda möjligheter att knyta kontakter som är till stor nytta i det dagliga arbetet.

Föreningen är öppen för alla kommuner och vi är leverantörsoberoende.
Mer information på http://www.kommits.se

KONTAKT
Frågor som rör information till medlemmar, ekonomi, konferenser och kontakter med andra organisationer hanteras av KommITS styrelse.

kansli@kommits.se

Adress:
KommITS
c/o Marianne Olofsson
Munkedals kommun
Forum
455 80 Munkedal

Ordförande:
Lotta Nordström
Sveriges kommuner och regioner
Horsngatan 20
118 82 Stockholm
Telefon arb: 08 - 452 73 97
lotta.nordstrom@skr.se

Kassör:
Marianne Olofsson
Munkedals kommun
Telefon: 0524 – 183 18
Mobil: 070 – 397 15 63

Sekreterare:
Anette Knutsson
Strömstads kommun
Telefon: 0526 – 19 135
Mobil: 070 – 541 91 65