Plats
Elite Park Avenue Hotel
Datum
25 - 26 oktober 2022
Tid
11:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Partners

skarmavbild20220901kl103012.png

Vi upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner - både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter. Våra tjänster ska ha ett bra affärsmässigt innehåll och ett långsiktigt samhällsperspektiv. Därför erbjuder vi ramavtal och DIS som underlättar ditt arbete och bidrar till bättre hållbarhet och ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser.

atea.png

Möt morgondagens säkerhetsutmaningar - Vi tror på trygga arbetsplatser, där intelligenta it-system söker och upptäcker säkerhetsluckor och där medarbetarna har ett moget säkerhetstänk. Människa, Process och Teknik är ett stort steg i rätt riktning. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp kring er verksamhets säkerhet.

checkpoint.png

Många kommuner har idag svårt att överblicka sitt cybersäkerhetsförsvar och var de stora riskerna finns. Med olika skyddssystem för olika attackvektorer krävs kompetens av personal från olika avdelningar och ansvarsområden.

Check Point tillhandahåller lösningar som ger en helhetsbild av nuläget, minimerar det administrativa arbetet samt ger din organisation förutsättningar att kunna prioritera rätt för att upprätthålla maximal säkerhet.

skarmavbild20220308kl094444.png

Kom till vår monter där vi visar hur man säkrar uppkoppling för alla användare, från alla enheter, oavsett om det är Windows eller WEB, OnPrem eller Internet. Med en inloggning, utan VPN. Med högsta säkerhet. Välkommen

delogoemailsizetransparant.png

Digital Engine hjälper er att lyfta bort manuella, återkommande moment i era processer som stjäl tid som kan användas till annat. Vi levererar tjänster i hela ekosystemet: t.ex. att driva processkontor som håller ihop ständiga processförbättringar brett inom kommunen,  upptäcks-workshops med avdelningar för identifiera process-kandidater för automation, utveckling med mjukvarurobotar, integrationer eller smarta konfigurationer, förvaltning och löpande mättning av effekterna av automatiserade processer.

Vi kombinerar konsultinsatser med vårt verktyg Proc-ezign som skapar transparens och delaktighet för alla parter i automationsarbetet. Ambitionen är att vi snabbare och till en lägre kostnad kan hjälpa er att uppnå resultat med effektivare processer.

dustin6966.png

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper dig att ligga i framkant med rätt IT-lösning, vid rätt tidpunkt och till rätt pris. Hos oss får du tillgång till ett proaktivt kundteam av specialister inom bland annat säkerhet, nätverk, lagring, klient och licenser. Vi tänker långsiktigt och finns med dig hela vägen från strategisk rådgivning till implementering, drift och support.

eid.png

Svensk e-identitet är marknadens främsta och tryggaste leverantör av tjänster för inloggning, autentisering och signering till webbplatser och applikationer. Det Uppsalabaserade bolaget erbjuder också som landets största aktör heltäckande ombudstjänster för HSA och SITHS. Kort och gott - vi ser till att du är du.

 frejalogopng.png

Freja är den enda e-legitimationen som är godkänd av DIGG både för privat- och tjänsteanvändning. Samtliga regioner, nästan hälften av kommunerna och ett växande antal myndigheter har avtal med Freja för medarbetare och medborgare och totalt har Freja 700 000 användare.
skarmavbild20220131kl105412211.png

Fortinet är Sveriges största leverantör av cybersäkerhetslösningar. Fortinet KommunDesign är en metod framtagen specifikt för kommuner, där ni erbjuds verktyg, lösningar och arbetssätt för att hantera dagens och morgondagens hotlandskap. Metoden adresserar hela den potentiella attackytan som finns inom ramen för en kommuns verksamhet. Över 200 av landets kommuner har idag implementerat delar av designen.

googlelogocolor272x92dp.png

Google är en av de mest attraktiva arbetsgivarna i världen, mycket beroende på vår förmåga att anpassa oss och leda utvecklingen i hur en modern arbetsplats ska vara för att de anställda ska kunna prestera och trivas.

En av de viktigaste aspekterna är digitaliseringen och det framtida hybrida arbetssättet där vi nu i studier ser att dessa är här för att stanna. Google verkar aktivt för att stödja denna förflyttning så att  kommuner och regioner kan konkurrera om arbetskraften och även adressera kompetensgapet som en av de största utmaningarna.

 Medborgarnas förväntningar på interaktion och service från regioner och kommuner innebär också att teknologin kommer i fokus för att driva den digitala transformation som krävs för att upprätthålla ett välfungerande samhälle.

15199522794043503.jpeg

ID North är ett svenskt konsultföretag med ett flertal kontor i både Sverige och Finland. Företaget har ett kvalificerat team om 65 medarbetare med stor erfarenhet av effektiva integrationslösningar samt identitets- och åtkomsthantering såsom IAM, IGA och PAM. Bolaget arbetar med ledande teknikleverantörer, som bland andra SailPoint, Microfocus, Okta, Microsoft, Nexus och CyberArk, som möjliggör en hög säkerhetsnivå när företag digitaliserar sin verksamhet.  

Sedan juni 2022 ingår Pulsens Integrations IAM verksamhet i ID North och är nordisk marknadsledare inom både offentlig och privat sektor. Vi erbjuder bredare lösningar tillsammans inom identitets- och behörighetshantering (IAM), når fler kundsegment samt blir geografiskt mer heltäckande. Det är några av drivkrafterna när IAM-verksamheten i Pulsen Integration ingår i ID North.

skarmavbild20220131kl110155.png

En riktigt bra IT-dokumentation kan göra stor skillnad! vScope används av företag och organisationer som vill automatisera och centralisera dokumentation och rapportering av sin drift- och tjänstemiljö. Med all information samlad på ett ställe ges alla medarbetare bra förutsättningar att nå den. Det vinner alla på!

manageengine4639.png

ManageEngine hjälper organisationer att hantera och säkra sin IT. Organisationer förlitar sig på deras lösningar för att hantera och säkra sina endpoints, nätverk, datacenter, molntjänster, affärsapplikationer, helpdesk och IT-tjänster. Inuit representerar ManageEngine i Sverige och erbjuder support och tjänster runt lösningarna i samarbete med partners.

skarmavbild20220308kl100042.png

Central IDP som sköter all åtkomst för kommunen. Vi kombinerar världsledande teknik med branschens enklaste affärsmodell.

skarmavbild20220131kl1058332622.png

Det är ingen tvekan, motståndarna är välorganiserade och outtröttliga. Det behöver också vi och våra kunder vara. NetNordic är erfarna experter inom Cybersäkerhet och hjälper våra kunder med hur och var olika försvarsskydd ska placeras och förvaltas, på rätt nivå. Här krävs balans mellan prevention, att ha skyddssköldarna uppe, med förmåga att upptäcka och agera på det som inte står rätt till.

skarmavbild20220131kl110006.png

Alla Nilex-lösningar är anpassade till aktuella standards och bästa praxis för att täcka alla områden inom IT-servicehantering, vilket motsvarar kunders höga förväntningar och krav. Med en flexibel och skalbar mjukvara vill Nilex framför allt tillfredsställa sina kunders önskemål och behov. Oavsett storlek, oavsett om förfrågningarna kommer från den offentliga eller privata sektorn, sätter Nilex kunderna i centrum och lyssnar noga på deras önskemål och behov.

logonexusnew52.jpg

Nexus Group säkrar samhället genom att tillhandahåller säkra identiteter till personer och organisationer.

Våra lösningar omfattar: 

  • Utgivning och livscykelhantering av tjänsteID på valfri bärare
  • Inloggning och access till tjänster och produkter (”IDP”)
  • Digitala underskrifter enligt eIDAS (Avancerad och kvalificerad)
 
oneid3741.png

Med ZeroTrust för AD/AAD hjälper vi Kommuner att ta bort felaktiga behörigheter och onödiga accesser. Lita inte på någon, verifiera allt och gör det enkelt. Kom och prata med oss hur ni kan uppnå ZeroTrust.

fulllogoblue1047.png

PhenixID är ett svenskt mjukvarubolag som tillhandahåller produkter och lösningar, som gör det möjligt för företag och organisationer att säkra och hantera sina digitala identiteter och resurser på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Oavsett storlek på organisation är våra lösningar lätta att installera och anpassa till den befintliga infrastrukturen. 

Vårt team har en lång och gedigen erfarenhet inom området vilket gör att vi kan skapa säkra innovativa produkter och lösningar inom området identitet och säker access. Säkerhet och identiteter är vår “passion och profession”. 

PhenixID håller en tät dialog med kunder och partners i vår strävan att ständigt förbättra våra produkter med nya funktioner och användbarhet för att möta våra kunders krav och önskemål. “Våra kunder är våra tillgångar”

pointsharp.png

Pointsharp är ett IT-säkerhetsföretag som gör det möjligt för organisationer att säkra inloggningen för sina användare från enheten ut till alla sina applikationer med en förenklad användarupplevelse. Pointsharp gör det enkelt för organisationer att ta full kontroll över hur de autentiserar sina användares identitet.

progress7978.png

Progress (Nasdaq: PRGS) vision är att driva företag, våra kunder framåt i en teknikdriven värld genom att hjälpa dem att initiera och möjliggöra snabbare innovationscykler, ge drivkraft till och påskynda deras väg mot framgång. Detta genom att vara en omtyckt tillverkare och leverantör av de bästa produkterna som ger våra kunder möjligheten att utveckla, installera och dagligen arbeta med applikationer som ger den bästa kundupplevelsen på ett tryggt och säkert sätt. Hundratusentals företag, inklusive 1 700 programvaruföretag och 3,5 miljoner utvecklare, använder sig av Progress för att nå sina mål.

Läs mer på www.progress.com och följ oss på LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook och Instagram.

radar.png

Radar möjliggör beslutsfattande baserat på data och evidens genom att kombinera data och analys med lång erfarenhet och metodik.

Med vår unika position som trovärdig- och oberoende part stöttar vi IT-ekosystemets alla aktörer med värdeskapande genom att erbjuda en komplett helhetslösning på vår plattform. Vi samlar rapporter och nyckeltal, benchmarking modeller, best practice, olika typer av jämförelser samt strategisk rådgivning – allt på ett och samma ställe. Genom bred expertis, metodik och historiskt insamlad data kan Radar predicera framtiden på den lokala- såväl som den globala marknaden.

Idag består vårt nätverk av över 14 000 medlemmar i Sverige och Norden. Genom miljontals datapunkter som samlats in enligt egenutvecklad metodik samt Radars analyser hjälper vi IT-ekosystemets alla aktörer att fatta smartare och bättre beslut.

Radar är det självklara valet för insikter och rådgivning inom IT-ekosystemet i Sverige.

skarmavbild20220312kl111822.png

Rubrik Zero Trust Data Security, möjliggör operativ- & cyberresiliens för företag inklusive ransomware-skydd, risk compliance, automatiserad data recovery och ett fast-track till molnet. Med Rubrik och Microsoft kan verksamhetskritiska applikationer som SAP, SQL, Oracle, VMware såväl som NAS-workloads, integrera skydd och automatisering med Azure, vilket är avgörande när kunderna accelererar sin digitala transformation. Rubrik levererar en äkta multi-cloud lösning, som gör det möjligt för kunder att enkelt migrera data till valfritt moln vare sig det är AWS, Google eller Azure.

sentinel.png

Cybersecurity is constantly changing. Time favors the adversary. Today’s challenges are nothing like tomorrow’s. Threats are becoming more and more advanced leveraging the power of automation. Some wait and react. At SentinelOne, we innovate. Our mission is to defeat every attack, every second, of every day. Our Singularity Platform instantly defends against cyberattacks – performing at a faster speed, greater scale, and higher accuracy than possible from any single human or even a crowd.

So, if our tech seems like something from the future, good — that’s exactly what it is.

teliacygate.png

Telia Cygate och Telias molntjänsteerbjudande vilar på en av Sveriges säkraste plattformar. Det gäller att ta sig an molnresan på ett smart sätt för att inte riskera att de nya tjänsterna öppnar säkerhetsluckor eller ger en större administrativ last.

En förändrad hotbild, samt nya lagar och regulatoriska krav, innebär att data- och molnsuveränitet har blivit en viktig del av nordiska organisationers molnstrategier. När vi pratar om suveräna moln menar vi molntjänster som garanterar att all data stannar inom de geografiska gränser som lagar och regler kräver, eller som kunden önskar.

tietoevrylogodigital6297.png

Ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag.

Tietoevry skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Våra nordiska värderingar och vårt nordiska arv styr vår framgång.

vismalogga.png

Visma hjälper kommuner, myndigheter och företag att på ett säkert sätt digitalisera sina processer. Genom att använda säker inloggning och digital signering kan man automatisera många processer som idag hanteras manuellt.