Plats
Elite Park Avenue Hotel
Datum
25 - 26 oktober 2022
Tid
11:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Keynotes

 

25 oktober, kl 13.30-14.30

 

Tomas Lindroth

”IT-avdelning skall ner i källaren”

IT-avdelningens nya roll i digitaliseringens tidevarv.

Tomas är Dr i Informatik vid Göteborgs universitet. Avdelningschef för Sveriges största forskagrupp inom Digitalisering. Medgrundare till forskningskonsortiet Digital Förvaltning.  

IT har gått från något vi förknippar med administrativ databehandling till att vara en oseparerbar del av verksamheten. Denna förflyttning får effekter på hur organisationer ser på styrning, strategi och organisering kring det som en gång var IT-avdelningens ansvar. Föreläsningen ifrågasätter dagens organisering och styrning och visar på IT-avdelningens och verksamheternas nya verklighet.  

  skarmavbild20220818kl111924.png

 

25 oktober, kl 15.45-16.30

 

skarmavbild20220912kl131039.png

Hur verksamheten tagit över ansvaret för Identitetshantering på Falkenbergs kommun.

Med det ökade säkerhetstänket kring våra nätverks- och servermiljöer så är det enkelt att glömma bort att det största hotet egentligen är våra användare och deras behörigheter.

Falkenbergs kommun har outsourcat hela sin IT-avdelning med den extra utmaningen att de haft sin användarhantering hos en extern part. När kommunen synade denna risk så kom de fram till att funktionen måste bli mer automatiserad och i de fall som någon behöver hantera användare manuellt så skall det ske internt. Hanteringen skall då ske av de som tilldelar behörigheterna, deras chefer och systemförvaltare i verksamheterna.

Falkenberg tittade på hur de skulle kunna automatisera skapandet av användare i AD och samtidigt kunna delegera administrationen till chefer och systemförvaltare utan att kompromissa med säkerheten. Valet föll på One Identitys lösning som fungerar som ett paraply över AD där hanteringen av användaridentiteter och dess behörigheter sker.

Nästa steg är att säkra de användare som har de högsta behörigheterna genom att nyttja en kompletterande lösning som integrerar med IAM-lösningen en Priviliged Access Management-lösning.

Lyssna på Torbjörn Larsson CIO på Falkenbergs kommun, Ingvar Johansson Sales Engineer och Per Östlund Sales Account Manager Public Sector på One Identity när de berättar om resan!

 

skarmavbild20220912kl125942.png

skarmavbild20220912kl130141.png

skarmavbild20220912kl130322.png

 

25 oktober, kl 16.30-17.00

 

Niklas Andersson

skarmavbild20220816kl132623.png

“Medelmåttan från Hisingen”

En stand up-föreställning om att växa upp på Hisingen i Göteborg, tiden då allas föräldrar jobbade på Volvo, SKF eller på något av varven och det mest hippa att dricka i kaffeväg var café au lait. Det är också en kärleksfull resa genom miljonprogram, vardagshjältar, förortstorg, A-lag, färg-TV och nattarbetande föräldrar i en del av Göteborg som redan då sågs som ett problemområde för utomstående men som för oss som bodde där var paradiset.

Niklas växte upp i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg och är utbildad systemvetare. Han har bland annat arbetet på Ericsson.

 

skarmavbild20220815kl165141.png

 

26 oktober, kl 8.45-9.45

   

Paneldebatt om IT och digitalisering

Moderator kommer tillsammans med representanter från olika kommuner att debattera ämnet. Diskussion om hur olika kommuner har löst organisation och styrning av IT och digitalisering samt reflektioner om framtida utveckling.

Deltar gör kommuner som har allt samlat på IT-avdelngen och kommuner som separerat IT och digitalisering samt kommuner som outsorcat all IT och där IT-drift utförs gemensammt för flera kommuner.

Frågeställningar som kommer att hanteras är:

 • Hur kom denna organisationsmodell till, var det ett politiskt strategibeslut eller en intern organisationsförändring?
 • Vad är styrkorna och riskerna med hur ni organiserat IT och digitalisering?
 • Hur hanteras verksamhetsutvecklingen i er organisation, sker det strukturerat eller är det mer fria händer att skaffa det man behöver? 
 • Hela branschen har förändrats till att köpa mer externt och i molnet, hur har detta påverkat era val och hur ni hanterar detta organisatoriskt?
 • Hur ser er finansieringsmodell ut, är ni ramfinansierade centralt eller via köp och sälj?
 • Vem bekostar verksamhetsutveckling och innovation?
 • Känner ni att ni möter upp med er organisation de cyberhot och IT-säkerhetsproblem som är aktuellt idag eller är det något som saknas?
 • Hur tror ni att ni att styrning och organisation av It och digitalisering ser ut om tre år?

Möjlighet kommer att finnas för interaktion och frågor från deltagarna.

Deltagare:

 • Linda U Johansson, moderator
 • Ulrika Nordqvist, Utvecklingschef, Sundbybergs stad
 • Ulf Herkommer, IT-chef, Värmdö kommun
 • Jörgen Sandström, Digitaliseringsdirektör, Västerås stad
 

skarmavbild20220920kl155034.pngskarmavbild20220920kl154745.png

skarmavbild20221013kl105710.png

 

26 oktober, kl 9.45-10.30

 

Fredrik Nilsson

Fortinets Kommundesign som grund för ert säkra nätverk. Vem vill inte ha ett säkert nätverk?

Välkomna till Fortinets Keynote. Vi kommer gå igenom hur ni kan ta er från traditionella segmenterade nätverk till nätverk med säkerheten integrerad i infrastrukturen.

Vem skulle inte vilja ha ett säkert nätverk? Speciellt med dagens hotbilder och säkerhetsläge.

Kanske har ni också redan beslutat att det är hög tid för er att ta nästa steg för att vässa till kommunens cybersäkerhet. Men hur ska ni börja? Vilket angreppssätt ska ni välja till detta komplexa, snåriga område? Finns det ingen enkel, beprövad väg?

Vi presenterar och lägger Fortinets Kommundesign som grund för detta säkra nätverk. Ni har säkert hört om Fortinet Kommundesign tidigare. Den är framtagen specifikt för Er kommuner för att adressera de utmaningar ni har och står inför framöver. Den ger Er en plattform som samverkar och automatiserar ert cybersäkerhetsarbete

Vi kommer också visa Er hur ni dynamiskt kan säkra både klienter och applikationer i en Zero Trust Network Access modell som ett extra skydd ovanpå nätverket. Nu kan ni äntligen börja jobba proaktivt med riskhantering istället för brandsläckning i efterhand. 

  skarmavbild20220909kl123941.png

 

26 oktober, kl 12.50-13.15

 

Hans Werner

Geopolitiska utvecklingen talar för en accelererad digitalisering.

Omvärldsbevakning blir allt viktigare i en snabbt föränderlig omvärld där utvecklingen kommer att påverka alla verksamheter. Radar kommer ge sin syn på vad som kommer att ske, hur det påverkar IT området och varför vinnare och förlorare på utvecklingen styrs av det digitala läget och de digitala initiativen framåt.

RADAR ABONNEMANGSTJÄNST – INSIKTSHUB. Presentation av erbjudandet till alla KommITS medlemmar.

 

  skarmavbild20220913kl131549.png

 

26 oktober, kl 13.15-13.40

 

Peter Karlberg, Skolverket
Thomas Nilsson, SKR

Förberedelser för digitala nationella prov.

I takt med den ökade digitaliseringen är det snart dags för eleverna i grundskola, gymnasiet och komvux på gymnasial nivå att genomföra digitala nationella prov. Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt med start år 2024 och berör tusentals skolor och hundratusentals elever. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genomföra proven digitalt.

Under detta pass kommer Skolverket att informera om de krav som kommer att ställas för att elever och lärare ska få åtkomst till den nya digitala provtjänsten och hur redan befintliga lösningar för åtkomst i kommunen som möter kravbilden kan användas.

  skarmavbild20221004kl125731.png

 

26 oktober, kl 13.40-14.00

 

Lotta Nordström, SKR
Thomas Nilsson, Inera

SKR informera om cybersäkerhetssatsningen och vad SKR:s medlemmar kan förvänt sig för stöd från SKR men också hur SKR:s medlemmar kan påverka satsningen.

Rekryteringen till teamet pågår för fullt och till årsskiftet räknar Lotta Nordström att teamet är fulltalig för att anta uppdraget att bidra till att stärka kommuner och regioners informations- och cybersäkerhet och därigenom bidra till ett tryggare och mer robust samhälle.

Inera kommer att informera om den modernisering som nu sker av SITHS samt hur detta påverkar kommunerna och förlitande parter.

 

skarmavbild20221004kl115746.png

 

26 oktober, kl 14.00-15.00

 

Adrian Andersson

Om att gå från mobbad mellanstadieelev med dåliga betyg till en ung serieentreprenör i färgglada strumpor som ska digitalisera skolan med en modern heltäckande skolplattform.

Adrian, 23, är enligt många en av Sveriges yngsta serieentreprenörer som började sin företagsresa vid 15 års ålder och nu utmanar EdTech branschen med en heltäckande och modern skolplattform. Däremot ser han själv sig som en helt vanlig kille.

Hans resa som entreprenör tog sin början i 9an. Då han började importera mobilladdare från Kina för att hjälpa skolklasser att tjäna pengar. Bolaget gick under något år senare och blev en flopp. Strax därpå startade han sitt andra företag, som idag är en av Sveriges ledande student IT konsult byråer, MicroAA Labs.

Idag driver han EdTech startupen Meitner, som utvecklar en modern skolplattform mot förskola, grundskola och gymnasiet. Bolaget vill digitalisera skolan genom att spara tid och minska arbetsbelastningen för lärare, samtidigt som elever ska få bättre förutsättningar att må och prestera bättre i skolan.

Dessutom är han starkt involverad i UngDrive Academy, som licenstagare där han coachar drygt hundra ungdomar varje sommar i att starta företag. Han föreläser för tusentals ungdomar varje år inom entreprenörskap, mobbning, och att våga gå sin egen väg i livet.

Adrians föreläsning har fokus på hans resa och att han idag bygger en modern skolplattform. Lite allmänna tankar kring digitalisering och startup/nystartade företags möjligheter och utmaningar mot offentlig sektor och självklart ett stort fokus på skolans digitalisering och nytänkande innovation.

 

skarmavbild20220808kl124026.png