Invajo - Events tool Skapa event gratis

Lasse Granath berättar om digital navigering, fällor, fel samt nyhe...

Nacka Strand
Augustendalsvägen 54, Nacka Strand
Visa på karta
17 januari 2018
18:30
Lägg i kalender
Arrangör
Stockholmskretsens program- och utbildningskommitté
Boka/OSA
Detta event har redan ägt rum!

Varför personnummer?

Svenska Kryssarklubben Stockholmskrets (SXKS) samverkar med studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens Bildnings-verksamhet) när vi genomför våra kurser. Det innebär att vi får hjälp av NBV med att anordna och administrera kurserna. Det medför också att vi får verksamheten delvis finansierad genom statsbidrag.

Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget för sådana här kurser och följer upp verksamheten på regeringens uppdrag. Rådet behöver då ha tillgång till deltagarnas personnummer för uppföljning och statistik. Det är ett villkor för att den som anordnar en kurs ska få statsbidrag.

NBV och SXKS lever självklart upp till kraven i personuppgiftslagen, PUL, på sådan här verksamhet. Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda den personliga integriteten när personuppgifter behandlas.

Genom anmälan till en verksamhet, kurs eller liknande ger deltagaren samtycke till användningen av personuppgifter enligt ovanstående. Om man inte vill ge sitt samtycke måste deltagaren ta kontakt med SXKS. Man har rätt att efter begäran få del av personuppgifter, som finns registrerade om en själv.

NBV kan besvara eventuella frågor om kursverksamheten och hanteringen av personuppgifter.