Plats
Clarion Sign
Datum
20 - 21 januari 2022
Tid
09:00 - 15:30
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Program torsdag 20 januari

 
09.25 Välkomsthälsning, Kristina Sparreljung, Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden                                    
 
09.30 Jubileumsföreläsning 1
En kardiovaskulär resa från dåtid till nutid - Lars Rydén

Moderatorer: Lena Jonasson och Jan Östergren
 
10.10 Nya lärdomar från SCAPIS     
10.10 Hur mår hjärtat hos svenskar 50-64 åringar? Göran Bergström 
10.20 Nedsatt lungfunktion och ateroskleros - vanlig och viktig kombination? Magnus Sköld                                 10.30 Stillasittande och fysisk aktivitet hos ”Scapisterna” - en salig blandning! Elin Ekblom Bak                             10.40 Högt BMI under uppväxten som riskfaktor för koronar sjukdom i vuxen ålder. Jenny Kindblom              10.50 Diskussion

11.10 Post-COVID - i pandemins svallvågor
11.10 COVID och immunitet - hur länge är man säker? Charlotte Thålin          
11.25 Post-COVID - definition, diagnostik och behandling. Judith Bruchfeld
11.40 Återgång till träning efter COVID – en hjärtefråga. Mats Börjesson
11.55 Diskussion

12.15 – 13.15 Lunchpaus
 
Moderatorer: Viveca Gyberg och Lars Rydén
 

13.15 Nytt hopp vid hjärtsvikt – färska Europeiska riktlinjer
13.15 Vad är nytt och nyttigt? Krister Lindmark
13.30 Livsförlängande piller. Giulia Ferrannini
13.45 När pillren inte räcker – vad ta till? Lars Lund
14.00 Diskussion

14:15 Diabetes – mycket att ta i beaktande
14.15 Diabetes och hjärtsvikt – allt vanligare. Isabelle Johansson
14.30 Diabetes och njuren – bättre skydd tillgängligt. Per-Henrik Groop
14.45 Diabetes och levern – knepiga samband. Magnus Holmer
15.00 Diskussion

15.15 – 15.45 Paus

Moderatorer: Lena Jonasson och Björn Dahlöf

15.45 Kardiovaskulär prevention – nya riktlinjer från ESC innovation eller kejsarens nya kläder?
15.45 Vad är nytt och nyttigt? Margrét Leósdóttir
16.00 Europeiska riktlinjer – en återblick. Joep Perk
16.15 Funkar riktlinjerna på vårdcentralen? Hálfdán Péturson                                                           
16.30 Diskussion
 

16.45 Heta nyheter – vad betyder de för oss?
16.45 GLP-1 receptor analoger för behandling av fetma - nya rön. Peter Nilsson
17.00 EMPEROR-Preserved – nytt hopp för folk med HFpEF. Tonje Thorvaldsen
17.15 Senaste nytt
17.30 Diskussion
 
17.45 Några ord på vägen