Invajo - Events tool

Lära med berättande 2020

Plats
Medlefors folkhögskola & konferens
Datum
12 - 13 februari 2020
Tid
10:00 - 13:00

Medverkande

carinafast200.jpg  Carina Fast

Carina är lågstadielärare, fil.dr i pedagogik och författare. Hon har under många år undervisat förskollärare och lärare om barns läs- och skrivutveckling samt i muntligt berättande.

ola2004243.jpg Ola Henricsson

Ola är grundskollärare och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet med fokus på lärares muntliga berättande. Ola har också undervisat på kursen Muntligt berättande i förskola och skola vid Linnéuniversitetet i samarbete med Sagomuseet och berättarfestivalen i Ljungby.

 

 

lillemor200.jpg  Lillemor Skogheden

Lillemor är pedagog, regissör och konstnärlig resurs på Nordiskt Berättarcentrum. Lillemor har över 25 års erfarenhet av arbete med workshops, föreläsningar och regiarbete – de senaste tio åren med stort fokus på muntligt berättande, livsberättelser och berättarföreställningar som ex. Lifsens rot, Välviljans pris, Glupahungern och KvinnORKAn

malin200.jpg  Malin Åberg

Malin är berättare, dramapedagog, gymnasielärare i svenska och programproducent på Nordiskt Berättarcentrum. Malin arbetar även inom Vuxenutbildningen, på SFI, där hon använder muntligt berättande som en pedagogisk metod för språkutveckling, fortbildar andra lärare och sprider kunskap om det muntliga berättandets möjligheter. 

idajunker200.jpg Ida Junker

Ida är scenberättare med föreställningar för alla åldrar på sin repertoar. Hon arbetar också med företag och organisationer som vill använda storytelling som redskap. Ida är även pedagog och har lett grupper i kreativa uttrycksformer sedan 1979, med sin bakgrund som drama- och bildlärare. Sedan 1998 har hon arbetat med att sprida berättandet och dess användning som pedagogiskt redskap, på skolor, folkhögskolor, Arbetsförmedlingen, bibliotek, museer, företag och i olika projekt. Ida är en del av Fabula Storytelling.


rosemarie200.jpg  Rose-Marie Lindfors

Rose-Marie är berättare, av folksagor och livsberättelser, och dramapedagog. Projektledare för ”Lyssna på oss” i Jörn. Arbetar lokalt, nationellt och internationellt med att utveckla det muntliga berättandet som konstart, pedagogiskt och socialt verktyg. Har i det arbetet bland annat skrivit en handbok om att arbeta med Silent Books. Aktiv i Berättarföreningen i Skellefteå, i Berättarnätet Sverige, Nordiskt Berättarcentrum samt i FEST –  Federation for European Storytelling.


martinleemueller200.jpg Martin Lee Mueller

Martin är berättare men även filosofie doktor vid universitet i Oslo. Tidigare har han även en masterexamen i kultur, miljö och hållbarhet vid Oslo universitets Center for Utveckling och Miljö (SUM) & Institutt for filosofi, idé- och konsthistoria och klassiska språk (IFIKK). Hans avhandling har titeln "Being Salmon, Being Human" som Martin också har gjort som berättarföreställning som vi kan ta del av i Skellefteå fredag 14 februari. 

tirilbryn200.jpg  Tiril Bryn

Tiril arbetar som professionell berättare i Norge, med fokus på kulturarv och berättande i naturen. Hon undersöker bl.a hur folkliga berättelser, sägner och äventyr har sina rötter i naturen, i landskapet och i platserna, samtidigt som de bär på ett innehåll som finns i alla berättelser över hela världen i alla kulturer. Hon är intresserad av det samspel som finns mellan den traditionella folksagan, urfolkstraditioner och den moderna vetenskapen. Tiril Bryn har studerat vid HiOA (OsloMet) Muntlig Fortelling-studier 2014/15 och sedan dess arbetat som berättare och skapat berättarföreställningar för bl.a Den kulturelle skolesekken som är Norges motsvarighet till Skapande skola.