Invajo - Events tool

Lära med berättande 2020

Plats
Medlefors folkhögskola & konferens
Datum
12 - 13 februari 2020
Tid
10:00 - 13:00

Konferensprogram

Närmare presentation av program och medverkande finns under fliken "Medverkande".

Onsdag 12 februari

10:00-11:00 Möte med berättelsen. Carina Fast om det muntliga berättandets betydelse för läs- och skrivinlärning och om att använda sig av en berättelse för att förmedla ett viktigt budskap.

11:00-12:00 Muntligt berättande i vår tids skola. Ola Henricsson beskriver det muntliga berättandets utmaningar och möjligheter i vår tids utbildnings- och undervisningskontext ur två perspektiv: den berättande läraren och berättande som ämne på schemat.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00-15:00 Seminarier/workshops – välj bland sex alternativ. Se nedan för kort presentation.

15:30 - 17:30 Seminarier/workshops – välj bland sex alternativ.

18:30 - Middag på Medlefors med god mat, trevliga samtal och överraskande inslag...

Torsdag 13 februari

08:30 - 10:30 Seminarier/workshops – välj bland sex alternativ. Se nedan för kort presentation.

10:30 - 11:00 Fikapaus med mingel, möten och samtal.

11:00 - 11:40 Dialog med deltagare och medverkande. Vi lyfter funderingar som vi har samlat på oss under konferensen.

11:40 - 11:50 Kort paus inför konferensspurten.

11:50 - 12:35 På spaning efter lärande med berättande i framtidens skola, Ola Henricsson summerar och blickar framåt.

12:35 - 13:00 Underhållande avrundning på Lära med berättande 2020. 

Alla programpunkter genomförs på Medlefors folkhögskola & konferens, Skellefteå.

 

Workshops/seminarier

Varje workshop omfattar två timmar. Du har alltså möjlighet att vara med på två workshops dag 1 och en workshop dag 2. Gör din val i anmälningsformuläret under fliken Bokning.

A. Lillemor Skogheden: Livsberättelser – arbeta med dokumentärt berättande i skolan.
En workshop med enkla övningar där vi hittar ingångar till minnen som kan bli personliga berättelser – öppet, nyfiket och lekfullt. Att dela sina minnen berör alla som lyssnar. Vi får förstå att vi har så mycket gemensamt i våra känslor och upplevelser av världen. Det lyfter och synliggör att alla har något viktigt att berätta och blir i all enkelhet en demokratisk handling.

B. Malin Åberg: Sagoberättande i förskolan
Det finns mycket forskning och många teorier om hur sagoberättande påverkar språk- och identitetsutveckling. Detta är en praktisk workshop där du kommer att få utforska ditt eget berättande, få tips på var du hittar berättelser och kunskap om och träning i hur du kan konstruera dina egna, samt hur du sedan kan förmedla dessa till barnen. Du kommer också att få inspiration och tips på hur du kan skapa berättelser tillsammans med barnen på ett kreativt och medskapande sätt. 

C. Ida Junker: Lär dig berätta
Utveckla ditt berättande och hitta nya sätt att levandegöra fakta, bearbeta konflikter och skapa empati. Workshopen ger kunskap om hur muntligt berättande med barn och unga påverkar och stärker deras inlärningsprocesser. I workshopen jobbar vi med praktisk träning i att forma och förmedla en berättelse. Övningarna kan du också använda tillsammans med elever. Du får även litteraturtips och kunskap om hur du kan gå vidare i din utveckling som berättare, med idéer om vad du kan göra själv på skolan. Du får också förslag på en bank med berättelser från världens alla hörn, att själv öva in, eller att arbeta med tillsammans med dina elever.

D. Rose-Marie Lindfors: Silent books – textlösa böcker fyllda med berättelser
Till dig som söker efter metoder och arbetssätt att använda det muntliga berättandet i skolan, i mötet med eleverna, för att utveckla deras förmåga till eget berättande och för att väcka intresse för böcker. Du får träna ditt eget muntliga berättande, din förmåga att fantisera. Du får prova på olika sätt att möta böckerna, att ”läsa” böckerna. Du får undersöka din egen nyfikenhet och förmåga att lyssna aktivt. De praktiska övningarna varvas med reflektion vilket gör att du får med dig en egen verktygslåda som du har användning för i sin egen vardag.  

E. Martin Lee Mueller: Storytelling, Re-Earthing & Wild Wonder
Martin menar att det under århundranden har skett en gradvis separation mellan våra djupaste berättelser och den levande naturen. Han menar att om vi verkligen vill försöka återskapa människans förhållande till jorden så måste vi återberätta dessa samband. Denna workshop vänder sig till pedagoger som arbetar inom alla nivåer, från förskolan och genom grund- och gymnasieskolan till vuxenutbildningar. Den välkomnar deltagarna att känna in och närma sig sina sinnen, att genom leken utforska frågor som berör interbeing – hur allting hör samman; relationer, empati, samt förkroppsligad och inkapslad kunskap. (På norska/engelska.)

F. Tiril Bryn: Berätta inför klassen – berätta inför publik
Om att skapa en berättarföreställning tillsammans med eleverna. För dig som vill hitta sätt att lyfta den muntliga berättelsen in på en scen eller inför klassen. Du får skapa berättelser och undersöka hur musik och sång kan tillföra berättelsen ytterligare en dimension, hur de tillsammans blir en stark upplevelse som berör lyssnaren. Dessutom får du praktiska verktyg till hur du kan inspirera eleverna till att våga stå inför klassen, att berätta för en publik.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lära med berättande 2019

Så här tyckte några av deltagarna vid fjolårets konferens.