Invajo - Events tool Skapa event gratis
Plats
Hangaren Subtopia
Datum
24 - 28 april 2019

Med stöd av/Samarbetspartners

Med stöd av

Stockholm Stad

Botkyrka kommun (Kreativa fonden)

Mitt Alby

Dansens Hus

 

Samarbetspartners

Subtopia

Lumination AB

House of Shapes

Peter Englund, P.E.E.P