Invajo - Events tool Skapa event gratis
Plats
Hangaren Subtopia
Datum
24 - 28 april 2019

Med stöd av/Samarbetspartners

Med stöd av                                                   

Stockholm Stad                                               

Botkyrka kommun (Kreativa fonden)                

Mitt Alby                                                        

Dansens Hus                                                   

 

Samarbetspartners

Subtopia

Lumination AB

House of Shapes

Peter Englund, P.E.E.P

Mario Perez Amigo