Invajo - Events tool

Slingwebbinarium med Bo Edin AB / Univox - November

Online
8 - 12 november 2021
Arrangör
Bo Edin AB - Univox

Information

Webbinarium 1 – ”Bo Edin AB och våra produkter”

(60 min.) 3/5-21, 10.00-11.00

I detta första webbinarium presenterar vi oss själva - vårt företags historia, våra principer och vad vi kan hjälpa dig med. Vi avslutar med att översiktligt presentera vårt produktsortiment.

 

Webbinarium 2 – ”Lagar och normer kring hörslingor”

(60 min.) 3/5-21, 14.00-15.00

En viktig del i att skapa tillgänglighet för hörselskadade är att känna till vilka lagar och normer som gäller och vilket stöd vi kan få i samtal med privata kunder, fastighetsägare, offentliga sektorn och andra som överväger att förbättra tillgängligheten. Webbinariet avslutas med en liten internationell utblick.

 

Webbinarium 3 – ”Projektering av hörslingor”

(90 min.) 5/5-21, 10.00-11.30

Det första och mycket viktiga steget i ett slingprojekt är en noggrann projektering av hörslingan. I detta steg måste vi samla all tillgänglig information kring förutsättningarna på plats - både möjligheter och begränsningar - för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut hur vi ska tackla just denna situation. Webbinariet avslutas med en kort introduktion av Univox Loop Designer (ULD) som är vårt webb-baserade projekteringsverktyg.

 

Webbinarium 4 – ”Installation av hörslingor”

(60 min.) 5/5-21, 14.00-15.00

I ett slingprojkets andra och mest praktiska steg handlar det om att sätta projekteringsplanen i verket. Vi ger tips om hur man installerar slingkabeln i golv, på vägg eller i tak, hur man ansluter signalkällor och var man bäst placerar slingförstärkaren. Vi ger också tips kring installation i gradänger och visar hur man måste tänka för att undvika överhörning mellan rum - både i horisontalled och mellan våningsplan.


Webbinarium 5 – ”Certifiering av hörslingor”

(90 min.) 7/5-21, 10.00-11.30

I det tredje och sista steget handlar det om att driftsätta och certifiera hörslingan. Vi måste mäta bakgrundsstörning och jämnhet i både fältstyrka och frekvensgång samt ställa in magnetfältets nivå. Vi går även igenom alla andra nödvändiga steg för en komplett certifiering enligt den internationella slingstandarden IEC 60118-4.