Fördjupningsdag för specialister

Studio
Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
Visa på karta
13 mars 2019
08:30 - 16:15
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00
Arrangör
FCG Malmö
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Studio
Datum
13 mars 2019
Tid
08:30 - 16:15
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda

08:30-09:00   Registrering och kaffe

09:00-09:15   Inledning och välkommen till FCG-dagen

09:20-09:50  Seminarier slot 1

10:00-10:30   Seminarier slot 2

10:30-10:50   Kaffe

10:50-11:20    Seminarier slot 3

11:30-12:00    Seminarier slot 4

12:00-13:00   Lunch

13:00-13:30   Seminarier slot 5

13:40-14:10    Seminarier slot 6

14:10-14:30    Kaffe

14:30-15:00  Seminarier slot 7

15:10-16:10    Finansinspektionen

 

 Bland annat kommer du under dagen att få svar på och vara med och diskutera följande:

- Vad är en hållbar finansmarknad?
- Hur skyddar vi bolaget från interna bedrägerier?
- Vad är reg.tech och hur kommer det påverka min roll?
- Ett år har gått med GDPR – hur har det gått och vad händer nu?
- Kan vi arbeta bättre för att undvika incidenter?
- Hur ser fondmarknaden ut om fem år?
- Hur arbetar man bäst med utbildning av medarbetare och styrelse?
- Hur löser vi kompetensförsörjningen utanför Stockholm?
- Hur effektiviserar man bäst hanteringen av risknivåerna inom AML?
- Hur gör man ett effektivt granskningsprogram för en compliancegranskning?
- Hur ser Finansinspektionen på framtiden?
- Problemlån och kreditrisker ur såväl risk-som redovisningsperspektiv.
- Rundabordetsamtal / nätverksträff för diskussioner om din funktions aktuella utmaningar.