Invajo - Events tool Skapa event gratis
Detta event har redan ägt rum!

Anknytningens betydelse vid förändringsarbete

Arrangör
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi / Daniel Cremonini & Lina Skantze
Plats
Josabethsalen, Sabbatsbergs Sjukhus
Datum
22 - 23 mars 2018
Tid
2018-03-22 09:00 - 2018-03-23 16:00

Upplägg

Under kursdagarna får du lära dig mer om hur du kan tillgodose grundläggande känslomässiga behov hos den du träffar utifrån anknytningsteori.

Du kommer själva att få reflektera över egna erfarenheter av dina anknytningspersoner /anknytningsstrategier, för att få en ökad självkännedom. Vilka är dina egna behov och hur kan de behöva tillgodoses för att du ska fungera som bäst och må bra?

Teoretiska avsnitt illustreras med falllbeskrivningar och varvas med praktiska övningar. I mindre grupper får du möjlighet att diskutera egna erfarenheter och konkreta situationer.

ManAge AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av ManAge AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, ManAge AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.