Invajo - Events tool Skapa event gratis
Detta event har redan ägt rum!

Anknytningens betydelse vid förändringsarbete

Arrangör
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi / Daniel Cremonini & Lina Skantze
Plats
Josabethsalen, Sabbatsbergs Sjukhus
Datum
22 - 23 mars 2018
Tid
09:00 - 16:00

Du får med dig...

  • Kunskap om nära relationers betydelse för vår fysiska och psykiska utveckling
  • Kunskap om hur anknytningen påverkar hjärnans neurologiska utveckling
  • Förståelse för orsakssamband bakom olika beteenden i nya relationer i vuxenlivet
  • Förståelse för bakomliggande mekanismer vid utveckling av social och psykiatrisk problematik
  • Kunskap om anknytningens betydelse vid komplex traumatisering
  • Förmåga att använda dig av anknytningsstrategier i ditt dagliga arbete med människor
ManAge AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av ManAge AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, ManAge AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.