Invajo - Events tool Get people together

Town Hall Meeting 2: Stockholms stad borgarråd

Plats
Folkets Husby
Datum
4 december 2019
Tid
18:00 - 20:00
Bifogade dokument (1)

Om Stiftelsen The Global Village

Stiftelsen The Global Village

Den ideella Stiftelsen The Global Village ändamål är att stärka delaktigheten, demokratin och gemenskapen i samhället i stort och i synnerhet i socioekonomiskt utsatta områden samt att skapa en lösningsorienterad diskussion om förbättrad integration. Vi strävar efter att öka inkludering i alla delar av samhället, genom att knyta samman makt och utanförskap, innerstad och ytterstad, centrum och perifer. Vi fokuserar därför på att främja öppenhet och bygga konstruktiva dialoger samhällsaktörer emellan. Vi tror på att främja möten, i alla dess former, människor emellan. Därför anordnar vi olika aktiviteter, däribland en filmfestival, seminarier, träffar och en politikervecka. För att vara en lösningsorienterad röst i integrationsdebatten genomför vi även studier och undersökningar, som vi presenterar genom årliga rapporter.

All vår verksamhet finner sin utgångspunkt och drivkraft i att bidra till att skapa en socialt hållbar samhällsutveckling i Sverige. Av FN:s 17 globala mål fokuserar vi på mål 10, att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på nedan delmål: 10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Stiftelsen The Global Villages arbete möjliggörs med stöd av privatpersoner, företag, Stockholms stad och stiftelser:

Caroline Berg, ordförande i Axel Johnson

Stefan Ränk, koncernchef för bostadsbolaget Einar Mattsson AB

Sven Hagströmer, ordförande i styrelserna för Creades och Avanza

Axel Johnson AB

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Stockholms Stad

default