Invajo - Events tool
Plats
Online
Datum
3 december 2020
Tid
14:00 - 15:00

Rättvisaren

Bakgrund 
Rättvisaren gavs tidigare ut av Rättviseförmedlingen mellan åren 2015-2018. I början av 2019 lade Rättviseförmedlingen ned sin verksamhet. Från och med 2019 ges Rättvisaren ut av Mediekompaniet. Målsättningen är att göra den svenska mediebilden mer jämställd och inkluderande, från nyheter till reklam.

Om Mediekompaniet 
Mediekompaniet ägs av svensk lokalmedia och representerar över 100 olika titlar runtom i landet. Vi jobbar med att stärka oberoende lokal journalistik.

Våra team i Stockholm och i Göteborg skräddarsyr, paketerar och distribuerar kommunikation tillsammans med några av Sveriges största annonsörer.

Kontakt 
För mer information om rapporten Rättvisaren 2020 vänligen kontakta:
Ricki Rebecka Petrini, Marknads- & kommunikationschef, Mediekompaniet, mail: ricki.petrini@mediekompaniet.com 

Webb
rattvisaren.com/2020