Invajo - Events tool

Program

09.00 – 09.20 ”Mingel”

09.20 – 09.45 Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ, hälsar välkommen

 •  Studenter och UKÄ i en förändrad högskolevärld
09.50 – 11.20 UKÄ:s kvalitetssäkringssystem ur ett studentperspektiv
 • Hur fungerar det nationella kvalitetssäkringssystemet? Vilken roll har kårerna och ni studenter i det arbetet?
 • Vad är på gång de närmsta åren? Vilka studentkårer kommer att beröras?
 • Vad är Sveriges förenade studentkårers (SFS) roll i kvalitetssäkringssystemet?
 • Vad ser vi för trender i lärosätenas arbete med studentfrågor?
11.20 – 11.30 Summering och kort information om eftermiddagen

11.30 – 12.30 Lunch

12.30 – 13.30 Studentinflytande och studenträtt
 • Vilka regler styr högskolesektorn? Vilken roll har studentkårerna?
 • Vad gör en tillsynsmyndighet? Vilka olika tillsynsmetoder finns det?
 • Vem kan göra en tillsynsanmälan? Vad händer när en anmälan görs?
 • Studentinflytande – vad säger reglerna och vad har lagstiftaren tänkt? Vad säger praxis?
 • Vilka juridiska vägledningar och rapporter finns det som kan fungera som stöd i kårernas uppdrag?
13.35 – 14.20 Kartläggning av studenthälsovården
 • UKÄ har ett regeringsuppdrag som går ut på att kartlägga lärosätenas arbete med studenthälsovården. Vad ingår i uppdraget och hur genomförs det?
 • Vilka resultat har uppdraget gett hittills?
 • Diskussion: hur ser studentkårerna på frågan?
14.20 – 14.35 UKÄ som kunskapskälla om högskolan – vad finns att hämta?
 • Vilken statistik finns i den öppna statistikdatabasen Högskolan i siffror?
 • Hur kan kårerna använda UKÄ som kunskapskälla?
 • Vilka relevanta rapporter finns?
14.35 – 15.00 Kaffepaus

15.00 – 15.30 Universitets- och högskolerådet
 • En högskola för alla: Goda exempel som ökar tillgängligheten och motverkar diskriminering av studenter med funktionsnedsättning vid universitet och högskolor.
15.30 – 16.00 Avrundning och summering