Invajo - Events tool
Plats
Svenska Mässan
Datum
5 november 2019
Tid
08:30 - 14:30

Valbart pass 4 föreläsningar

När du bokar dig till konferensen och väljer biljetten Valbart pass 4 Föreläsningar får du lyssna till alla talare som presenteras nedan: 

Perspektiv på klimatfrågan

Alla pratar klimat och hållbarhet och många företag börjar ta ansvar för sin klimatpåverkan. På individnivå känner allt fler ett moraliskt ansvar att leva hållbart. Men hur ser egentligen utsläppen av växthusgaser ut, från globalt till lokalt? Vilka sektorer har störst påverkan, och vad behöver de göra? Vilka trender finns, och vad kan vi lära oss för framtiden? I detta föredrag ger Hanna Tornevall, VD för CIT Industriell Energi, perspektiv på vår tids största utmaning: klimatfrågan.

hannacit.png 

 

Nyttigaste Affären: Prisutdelning

Nyttigaste Affären är ett pris som sätter fokus på hur företag kan göra verkligt nyttiga affärer – för sig själva, för kunderna och för samhället.

Det som belönas är ett affärssamarbete, så vinnarna är alltid minst två varav den ena är ett socialt företag. Vinnarna ska ha en affärsrelation som skapar samhällsnytta – den kanske till exempel är klimatsmart eller skapar jobb åt personer som tidigare stått långt från arbetsmarknaden. Tidigare vinnare är bland andra IKEA/Yalla trappan samt Estrella/Lärjeåns trädgårdar. Nu avslöjar vi vilka som är stolta vinnare av Nyttigaste Affären 2019! Värdar för Nyttigaste Affären är Tillväxtverket, HSB Göteborg och Coompanion.

Prisutdelningen hålls av Hanna Fager, ledare för den globala organisationen People Experience (HR) inom Volvo Cars. 

hannavolvo.png

 

 

Att vara steget före utmattning är värt varenda krona 

I Sverige 2017 uppgick kostnaden för sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa till 28,1 miljarder kronor. Vårt recept är att öka balansen mellan att optimera och den livsnödvändiga återhämtningen. Genom att lyssna på behov och kunna kommunicera dessa på ett konstruktivt sätt kan vi gemensamt förändra en företagskultur mot ett samhälle som tar vara på de mänskliga resurserna snarare än förbrukar dem.

Nyfiken på Work & Life Balance med stöd av Nonviolent Communication? Kom och lyssna till Liselotte Bergenzaun Abel, verksamhetsledare på Sörby retreatcenter med grön rehabilitering och legitimerad psykoterapeut och Maria Hoffman, grundare och delägare på Compassion Awareness.

liselotte.png

 

Medborgardialog – kringboende som tillgång istället för hot

Kringboendes åsikter ses ofta av branschen som ett hot – Skanska vill istället se dem som en tillgång. Genom att tidigt i processen bjuda in till dialog, bland annat med ett innovativt digitalt verktyg, får invånarna vara med och utveckla staden som de själva vill bo i. Resultatet – bättre projekt, mer samtal och färre klagomål.

Christina Ingelsten, affärsutvecklare och hållbarhetsprofil på Skanska i Göteborg, exemplifierar hur vi involverat allmänheten i utvecklingen av olika bostadskvarter.

christina.png