Invajo - Events tool

REEL Lunch & Learn

Arrangör
CLOSER
Plats
Decibel
Datum
3 juni 2022
Tid
11:30 - 13:00
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Agenda

11.30 Välkomna och vad är REEL?  

Andreas Josefsson, projektledare, REEL vid CLOSER

 

11.40 Designing a framework of KPIs to measure and evaluate electric road freight

Detta examensarbete undersöker hur KPIer inom godstransport kan formuleras för att bättre vara anpassade till elektrisk transport. Studien ser till marknadens behov och vilka utmaningar med elektrifieringen som finns på makronivå. Målet är att utreda hur kommunicerbara KPIer bör formuleras för en ökad förståelse för vad teknikskiftet innebär.

Linn Bengtsson & Sara Gimbro Nielsen studerar Industriell ekonomi, Linköpings Universitet

 

11.55 Affärsmodellsinnovation inom ett ekosystem för att hantera möjligheter och utmaningar– En casestudie av elektrifieringen av tunga vägtransporter längs med E16 Borlänge – Gävle hamn

Elektrifieringen av tunga vägtransporter fortgår men frågor angående hur affärsmodellerna ska utformas i praktiken kvarstår. Denna studie bygger på intervjuer med aktörer inom ekosystemet kring elektrifierade tunga vägtransporter med mål att undersöka aktörernas syn på affärsmodellsrelaterade möjligheter och utmaningar och hur dessa kan hanteras genom affärsmodellsinnovation. Således syftar studien till att utöka förståelsen för vilken roll respektive aktör vill ta i det framtida transportekosystemet.

Gustav Hedman & Robin Lindfors studerar Industriell ekonomi vid KTH

 

12.10 Investigating datasharing and its value in the electromobility transformation

Detta examensarbetet undersöker transportsektorns elektriska omställning med fokus på tunga lastbilar. Genom litteraturstudie, medieanalys och djupintervjuer med aktörer i branschen identifierar detta arbete hur datadelning används i branschen i dagsläget och hur det kan förändras i framtiden med den kommande elektrifieringen. Vilka utmaningar och möjligheter finns med datadelning i dagsläget och hur kommer det se ut i framtiden med en elektrifierad transportbransch?

Petra Österberg & Diana Flach studerar Produktutveckling vid KTH

 

12.25 En förändring mot ström i motström - Utmaningar, möjliggörare och påverkan på transportföretags affärsmodeller när den svenska lastbilsflottan elektrifieras

Detta examensarbetes syfte är att kartlägga och analysera hur åkeriers, lastbilscentralers och logistikföretags affärsmodeller påverkas av elektrifieringen. Därefter analyseras vilka av dessa påverkansfaktorer som utgör de största barriärerna för transportörer för att kunna elektrifiera sina transporter och hur olika aktörer i värdekedjan kan agera för att underlätta denna omställning.

Max Granvik & Philip Magnusson studerar Industriell Ekonomi, med specialiseringen Affär och Innovation, vid Lunds Universitet

 

12.40 - 13.00 Diskussion och frågor

Lindholmen Science Park använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Lindholmen Science Park. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Lindholmen Science Park samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.