Invajo - Events tool

Utbildning i fundraising, filantropi och resursmobilisering (Stockholm)

Arrangör
Brakeley Nordic
Plats
Konferenslokal i Stockholm (adress delges deltagarna i god tid innan utbildningen börjar)
Datum
11 - 12 november 2021
Tid
09:00 - 13:00

Åtgärder mot bakgrund av corona

Brakeley Nordic tar spridningen av coronaviruset på stort allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Vi planerar att genomföra denna utbildning fysiskt och hyser goda förhoppningar om att det kommer vara genomförbart vid våra planerade datum i november. 

Vid behov kommer vi ta särskilda åtgärder beträffande exempelvis val av lokal, för att säkerställa en minimal risk för smittspridning.

Om smittspridningen på samhällsnivå skulle vara för hög för att genomföra ett fysiskt evenemang så kommer vi att genomföra utbildningen digitalt under samma datum. Vi har redan genomfört flera omgångar av vår utbildning online och fått väldigt bra feedback från deltagarna. Genom att använda sig av "breakout rooms" och andra funktioner så går det att få till bra interaktiva moment, såsom gruppdiskussioner och mingel.  

Ifall du som enskild deltagare skulle få förhinder mot bakgrund av corona, till exempel resehinder, så kommer vi att omboka dig kostnadsfritt till ett senare utbildningstillfälle (under våren 2022). 

Brakeley Nordic AB använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av Brakeley Nordic AB. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, Brakeley Nordic AB samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.