Invajo - Events tool

Registerforskning 2021

Online
29 september - 24 november 2021
Arrangör
Vetenskapsrådet, SCB, Biobank Sverige, Nationella kvalitetsregister - SKR, Socialstyrelsen, Försäkringskassan,
Plats
Online
Datum
29 september - 24 november 2021

29/9 - Statistikmyndigheten SCB

13.00–13.05  
Vetenskapsrådet hälsar välkomna
 

13.05–13.55
Att beställa mikrodata från SCB

Jonas Färnstrand och Freja Werke, Mikrodatauppdrag SCB

Ny som beställare av mikrodata? Vad gäller, vilka underlag behöver förberedas och vilka data finns? Kort introduktion till SCB:s mest använda register?


14.00–14.55
Det ekonomisk-statistiska systemet
Rickard Bengtsberg, Marcus Lundgren och Susanne Svartengren vid Ekonomisk statistik och analys SCB

Vi berättar om vårt ekonomisk-statistiska system som bygger på statistiska företagsenheter och vårt arbete med att införa nya definitioner av enheterna. Syftet är att förbättra den ekonomiska statistiken och att kunna ge en bättre bild av företagen och deras verksamhet. Införandet av de nya definitionerna kommer att innebära förändringar som får effekt på den slutligt redovisade statistiken. 
 

15.00–15.40  
Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken
Susanne Gullberg Brännström, Social statistik och analys SCB

På SCB pågår ett stort utvecklingsarbete kring arbetsmarknadsstatistiken. Som ett steg i det har SCB beslutat om en ny statistikprodukt kallad Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS), som helt baseras på administrativa data som ett komplement till AKU. När statistiken finns publicerad kommer det att gå att följa registerbaserad arbetskraft och antal anställda med mera på månadsbasis.


15.40–16.00   
Personalomsättning inom restaurangverksamhet
Fredrik Andersson, Social statistik och analys SCB

 

Observera att programmet kan komma att uppdateras.