Invajo - Events tool Get people together

Lära med berättande

Campus Skellefteå
Campus Skellefteå, Skellefteå
Visa på karta
14 - 15 februari 2019
10:00 - 13:00
Lägg i kalender
Arrangör
Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Campus Skellefteå
Datum
14 - 15 februari 2019
Tid
10:00 - 13:00

Konferensprogram

OBS! Senast uppdaterat 7/1 med vissa detaljändringar inom tidsramarna.

TORSDAG 14 FEBRUARI

9.00 - 10.00  Drop-in, registrering, mingel, kaffe

10.00 -10.20  Välkommen! Introduktion till konferensen och kort presentation av Nordiskt Berättarcentrum av Robert Herrala, verksamhetschef.

10.20 - 11.50 Keynote speaker: Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet. Berättande som kunskapsbärare och bildningsskapande metod. En historisk överblick.

12.00 - 12.50  Lunch (ingår i deltagaravgiften)

13.00 - 13.45 Varför använda muntligt berättande i förskola och skola? Ola Henriksson, grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.

13.50 - 14.35 Det livslånga berättandets potential och utmaningar. AnnCristin Winroth och Katarzyna Wolanik Boström, etnologer vid Umeå universitet, som med stöd av Vetenskapsrådet forskar om berättande.

14.45 - 15.15  Fika

15.15 - 15.45 Berättandets betydelse som kunskapsförmedlare. Berättarantikvarie Marianne Folkedotter och museipedagog Ingela Wall, Västerbottens museum, ansluter till samtalet med Winroth och Wolanik Boström.

16.00 - 16.45  Storytelling, performed and/or applied: challenges and opportunities in a European perspective. Guy Tilkin, Europakoordinator och konstnärlig ledare för Alden Biesen – Berättarslottet, ett resurscentrum i Belgien. Guy pratar om muntligt berättande som konstart och/eller metod: utmaningar och möjligheter ur ett europeiskt perspektiv (föreläsning på engelska).

16.45 - 17.00  Summering och avrundning av första konferensdagen.

18.30 -  Middag och trevlig samvaro på Scandic Hotel Skellefteå. 

 

FREDAG 15 FEBRUARI

8.45  Välkomna till andra dagen

8.50 - 10.25 Presentation av olika exempel på hur muntligt berättande används i pedagogiken.

10.25 - 10.50 Fika.

10.50 - 12.10 Presentation av olika exempel på hur muntligt berättande används i pedagogiken.

12.10 - 12.20 Kort paus.

12.25 - 12.50 Dick Harrison och AnnCristin Winroth, konferensens utsedda ”spanare”, summerar sina starkaste intryck. Robert Herrala är samtalsledare.

12.55 Konferensen avslutas – tack för denna gång!

Medverkande under fredagen är: 

Märta Uggla, [FI] fd lärare i modersmål. Berättar om sitt arbete i skolan med med övertygelsen att berättelser är helt oslagbara pedagogiska redskap.

Ida Junker, [SV] berättare och pedagog vid Fabula Storytelling, delar med sig av sina pedagogiska metoder och erfarenheter i arbete med både unga och vuxna.

Kasper Sørensen, [DK] berättare och drivande bakom Fortælletid.dk – en digital portal för historieberättande i skolan.

Hilde Eskild, [NO] berättare, författare, skribent och lärare på en ungdomsskola. Delar med sig av sin breda erfarenhet som kursledare i muntligt berättande och berättande för barn, ungdomar och vuxna.

Lina Teir, [FI] lärare och berättare, utbildad inom pedagogik och berättarkonst och drama. Berättar om hur samarbetet mellan Wasa Teater, Vasa Övningsskola och Åbo Akademi har lett fram till nya former för lärande där elevernas emotionella, sociala och språkliga förmåga utvecklas.

Kari Brinch, [DK] berättare och lärare med utbildning i bl a pedagogisk psykologi. Från äventyr till naturvetenskap – berättande i informella lärandemiljöer.

Malin Åberg, [SV] berättare, dramapedagog och svensklärare på SFI i Skellefteå (Sverige) och Rose-Marie Lindfors [SV], berättare, dramapedagog och projektledare. Tillsammans berättar de om Framtidsdrömmar & Aktiva klassrum – hur muntligt berättande och interkulturell dialog skapar förutsättningar för språkutveckling,  kommunikation, gemenskap och handlingskraft.