Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 21 januari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #4

Vem: alla partners samt ledningsgruppen

Datum: måndag 9 april 2018
Tid: kl1000-1500
Plats: Rymdtorget, Bergsjön, Göteborg 

Tiderna är anpassade för att kunna åka upp och ner från Stockholm (flyg som tåg) samma dag (T.ex.: tåget från Stockholm C kl0559, ankommer kl0905. Flyget från Arlanda avgår kl0715. Tillbaka tar man t.ex. tåget som avgår Göteborg C kl1605). Från Göteborg C tar man spårvagn 7 ut till Bergsjön (hållplats Rymdtorget), det tar 23min.

OBS! resebiljett köps hos Västtrafik. Enklast görs det i appen ”Västtrafik To Go” där man betalar med kreditkort eller Swish, den hittas här: android och apple

Dagen efter, 10 april, är det även Business Arena i Göteborg! Ett bra tillfälle att kombinera två intressanta aktiviteter i Göteborg! 

 

 

Preliminärt program:

Alla partners till BoTryggt2030 är välkomna på besök hos Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg. 

Vi ägnar dagen åt att på plats kolla in Framtidens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i ett av deras bostadsområden: Bergsjön. 

 

Förmiddag kl10-12

Leds av Framtiden AB och ägnas åt en introduktion av organisationen och en vandring i området. Under vandringen delar vi oss upp i olika grupper och ser på området utifrån BoTryggt2030 trygghetsmodell med nio områden. Grupperna kommer genomföra en kort praktisk övning i att analysera några aspekter av områdena genom konkreta uppgifter.

Lunch kl12-13 

Eftermiddag kl13-15

Gemensam workshopsdel i grupper kopplade till det kommande arbetet med framtagande av riktlinjer. Grupperna diskuterar förmiddagens analyser och tar fram förslag till åtgärder och idéer för förbättring utifrån BoTryggt2030 principerna. Utifrån workshopsdiskussionen tar vi med oss input till vidarearbetet med riktlinjerna.

 

Ett mer detaljerat program publiceras inom kort!

 

 

Om Förvaltnings AB Framtiden

Visionen: "Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Framtiden AB tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Koncernen har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg.

Ambitionen är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetas det för att öka integrationen och välfärden i bostadsområdena och att minska påverkan på miljön.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

År 2018 fick Michael Pirosanto VD för Gårdstensbostäder AB, som en del i Framtidskoncernen, Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris eftersom han under många år har arbetat med frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i det lokala samhället Gårdsten.

 

 

Om bostadsområdet Bergsjön
Info kommer snart