Invajo - Events tool
Plats
Framgår under varje specifik aktivitet
Datum
12 mars 2018 - 11 februari 2019
Bifogade dokument (1)

Workshop #4

Vem: alla partners samt ledningsgruppen

Datum: måndag 9 april 2018
Tid: kl1000-1500
Plats: Rymdtorget,  Rymdtorget 7B, Bergsjön, Göteborg 

Tiderna är anpassade för att kunna åka upp och ner från Stockholm (flyg som tåg) samma dag (T.ex.: tåget från Stockholm C kl0559, ankommer kl0905. Flyget från Arlanda avgår kl0715. Tillbaka tar man t.ex. tåget som avgår Göteborg C kl1605). Från Göteborg C tar man spårvagn 7 ut till Bergsjön (hållplats Rymdtorget), det tar 23min.

OBS! resebiljett köps hos Västtrafik. Enklast görs det i appen ”Västtrafik To Go” där man betalar med kreditkort eller Swish, den hittas här: android och apple

Dagen efter, 10 april, är det även Business Arena i Göteborg! Ett bra tillfälle att kombinera två intressanta aktiviteter i Göteborg! 

 

 

Program:

Alla partners till BoTryggt2030 är välkomna på besök hos Förvaltnings AB Framtiden i Göteborg. 

Vi ägnar dagen åt att på plats kolla in Framtidens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i ett av deras bostadsområden: Bergsjön. 

Förmiddagen leds av Framtiden AB och ägnas åt en introduktion av organisationen och en vandring i området. Under vandringen delar vi oss upp i olika grupper och ser på området utifrån BoTryggt2030 trygghetsmodell med nio områden. Grupperna kommer genomföra en kort praktisk övning i att analysera några aspekter av områdena genom konkreta uppgifter.

 

Eftermiddagen genomförs en gemensam workshops kopplade till det kommande arbetet med framtagande av riktlinjer. Grupperna diskuterar förmiddagens analyser och tar fram förslag till åtgärder och idéer för förbättring utifrån BoTryggt2030 principerna. Utifrån workshopsdiskussionen tar vi med oss input till vidarearbetet med riktlinjerna.

 

Kl1000 Framtiden AB inleder om Bergsjön och koncernen 

Kl1030 Vandring genom Bergsjön under ledning av Framtiden AB

Kl1130 Praktisk övning i grupper

Kl1200 Samling Rymdtorget 7B

Kl1200 LUNCH 

Kl1300 Workshop i grupper 

Kl1400 FIKA

Kl1415 Gemensam diskussion av förslagen och reflektion till vidarearbetet med riktlinjerna 

Kl1500 Slut

 

 

Förberedelse:

Informationsmaterial om området och beskrivning på workshopsdelen skickas ut till alla anmälda deltagarna via epost. 

 

 

Om Förvaltnings AB Framtiden

Visionen: "Vi bygger det hållbara samhället för framtiden”.

Framtidenkoncernen är en fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder, fastighetsförvaltning, produktion av nya bostäder och störningsservice. Framtiden AB tillför, erbjuder och utvecklar bostäder åt olika typer av bostadskonsumenter. I Framtidenkoncernen ingår Framtiden Byggutveckling, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder, Egnahemsbolaget och Störningsjouren. Koncernen har cirka 72.000 lägenheter i Göteborg.

Ambitionen är att successivt nå en produktion om 1 400 färdigställda bostäder per år. Samtidigt arbetas det för att öka integrationen och välfärden i bostadsområdena och att minska påverkan på miljön.

Framtidenkoncernen ska bidra till trygghet, trivsel och service och ge de boende inflytande över sin bostad och dess närmaste omgivning samt möjlighet att utveckla sin egen välfärd.

År 2018 fick Michael Pirosanto VD för Gårdstensbostäder AB, som en del i Framtidskoncernen, Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris eftersom han under många år har arbetat med frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i det lokala samhället Gårdsten.