Plats
Elite Park Avenue Hotel
Datum
25 - 26 oktober 2022
Tid
11:00 - 15:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Breakout

25 oktober, kl 14.25 - 15.00

 

Kraftsamling för AI i kommuner.

 

Rum: Stora Banqueten

Talare: Anders Thoresson, AI Sweden

Vinnova har beslutat att genomföra en flerårig satsning med målet att stimulera samt stärka kommuners och civilsamhällets kapacitet och förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med artificiell intelligens. Vi kallar den för Kraftsamling - AI för kommuner och civilsamhälle och genomförs i samarbete med AI Sweden.

AI Swedens del i kraftsamlingen handlar om att utgöra ett handfast stöd för målgrupperna, inför och under deras AI-resa. Stödet kommer bland annat bestå av att erbjuda utbildningar, coachning,  skapa forum för samverkan och inspiration. En viktig del av AI Swedens arbete handlar om att skapa förutsättningar för målgrupperna att bygga upp, skala och dela gemensamma resurser för att på så vis dra nytta av varandras lösningar. 

Vi berättar hur din kommun kan ta del av Vinnovas utlysningar för kommuner och civilsamhälle inom AI.

  skarmavbild20220916kl1205074793.png

 

Säker inloggning, säkert data

 

Rum: Lilla Banqueten

Talare: Kent Söderlund, Citrix

Säkerhet även för framtidens SaaS applikationer och molnvärld.
VPN löser inte framtidens säkerhetsutmaning. Vi visar hur era användare får access till exakt, och enbart, de applikationer och data dom ska ha tillgång till, oavsett om de är molnbaserade eller i ert datacenter.

Vi visar även en ”OneDrive liknande” lagring där användarna säkert kan dela och samredigera dokument som lagras i ert datacenter.

  skarmavbild20220822kl101323.png

 

En tjänst för utgivning och livscykelhantering av tjänsteID 

 

Rum: Taubesalen

Talare: Stefan Runneberger, Affärsutveckling, Nexus och Patrik Flensburg, IT-chef, Lomma kommun 

Säkra identiteter som fungerar i alla kommunens verksamheter är en förutsättning för ett effektivt digitaliseringsarbete. Här kan IT-avdelningen bidra på ett aktivt sätt! 

Lomma kommun har under många år drivit en målmedveten satsning på att skapa en flexibel och säker IT-miljö för sina anställda. Nexus har, tillsammans med Pulsen som partner, under en lång tid levererat säkerhetstjänster i form av säkra inloggningar och digitala underskrifter. Lomma kommun har nu valt att införa tjänsteID till sina anställda. Införandet är ett viktigt led i verksamhetens krav att uppfylla och säkerställa hög säkerhet inom exempelvis vården eller skolan. 

Lomma kommun är först ut med att inför Nexus GO Workforce, en tjänst för utgivning och livscykelhantering av tjänsteID på valfri bärare. 

 

skarmavbild20220901kl1536497686.png

skarmavbild20220901kl153811495.png

 

25 oktober, kl 15.20 - 15.45

 

Vad ska vi som förvaltning använda IT-service till? 

 

Rum: Stora Banqueten

Talare: Katarina Larsson, Halmstads kommun, utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Mer och mer system blir molnlösningar där leverantörerna tillhandahåller support och driftansvar. Vad ska vi då använda IT-service till. 

Ska vi upprätta egna supportavdelningar för användare. Vad ska vi kravställa mot IT-service och hur ska SLA se ut mot leverantör. 

Använder man SLA mellan förvaltning och IT-service? Det blir mer allt viktigare med en beställarkompetens i förvaltningen och finns den kompetensen i en modern offentlig organisation? 

 

  skarmavbild20220909kl092421.png

 

Så har fem kommuner delegerat administration av behörigheter och lösenord till lärarna.

 

Rum: Lilla Banqueten

Talare: Anders Björk, VP Customer Success, PhenixID 

Via den kommungemensamma lösningen Zappa som innefattar automatisering, självservice och delegerat administrationsstöd har fem kommuner i Jämtland och Härjedalen (Åre Kommun, Ragunda kommun, Bergs kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun) flyttat administrationen av elever, lärare och skolpersonal till verksamheten. 

Zappa har eliminerat tidskrävande, manuella rutiner och gett skolpersonal ökade kontroll av behörigheter och lösenord för sina klasser. IT-avdelningen har gått från kontoadministratörer till avancerade kravställare och kvalitetssäkrare.

  skarmavbild20220901kl153540.png

 

Hur fungerar ransomware (gisslanprogram) och hur kan man skydda sig?

 

Rum: Taubesalen

Talare: Joel Linngård, Enterprise Account Manager och Patrick Reischl, Strategic Solution Engineer, SentinelOne

SentinelOne är en proaktiv cybersäkerhetslösning som autonomt och automatiskt stoppar avancerade cyberattacker i maximal hastighet (machine-speed). På seminariet går vi igenom varför fler och fler organisationer idag väljer att investera i maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) för att skydda sina enheter (endpoints) och molnmiljöer.

Presentation av hur Kalix kommun har implementerat denna lösning.

 

 

 

 

skarmavbild20220908kl165649.pngskarmavbild20220908kl165802.png

 

26 oktober, kl 11.00 - 11.25

 

Linköpings kommun bytte till Google Workspace och deras förändringsresa möjliggjorde nya och bättre sätt att arbeta och samarbeta.

  Rum: Stora Banqueten

Talare: Frida Rössel, Head of Sales Public Sector Nordics and CEE Google Cloud och Catrin Bartold, Verksamhetsutvecklare Linköpings kommun

För att inspirera till ökat samarbete, optimera kundservice och framtidssäkra sina administrativa processer bytte Linköpings stad till Google Workspace.

Förändringsledning är komplex, det är inte så enkelt som att bara byta från en tjänsteleverantör till en annan. Catrin berättar om hur Linköpings stad tog sig an dessa utmaningar.

Det kräver att du också tar med dig människor, särskilt när du styr en stad. Linköpings stad har anammat den förändringen genom att ta till sig Google Workspace och möjliggjort nya och bättre sätt att arbeta och samarbeta för att kunna leverera bästa möjliga välfärd för sina medborgare.

  skarmavbild20220908kl171915.pngskarmavbild20220908kl172034.png

 

Kontroll på den digitala identiteten.

 

Rum: Lilla Banqueten

Talare: Käbi Hansson och Johan Kronander, ID North

Id North berättar om sina erfarenheter av att säkra, skapa förståelse samt ha kontroll på företagens och organisationernas identiteter. Idag är det avgörande för framgång. Identiteten är grunden till att kunna säkra företagets data, hårdvara och anställda, oavsett tid och plats för att öka möjligheterna till effektivt och säkert arbete. Identitetshantering behöver hanteras kontinuerligt för att upprätthålla säkerheten i en organisation.  Digitaliseringen är beroende av att det finns en IAM lösning på plats. Resan börjar med Identity governance.

Emelie Knutsson på Alingsås kommun har arbetat med deras IAM lösning under många år och ger oss de fördelar som det har gett Alingsås kommun för verksamheten men även för IT och hur dessa delar går hand i hand. Samarbete är A och O  för IT att arbeta med dessa frågor tillsammans med verksamheten , IT håller ihop systemen och ger verksamheten möjligheten att ta kontroll samt att dra nytta av de som tas fram för alla verksamheter , både ur ett ekonomiskt, kunskapsmässigt och hållbart perspektiv.

 

skarmavbild20220909kl093823.png

skarmavbild20221013kl104441.png

 

Hur kan en kommun med begränsade resurser öka sin motståndskraft mot cyberattacker?

 

Rum: Taubesalen

Talare: Tuomas Juupaluoma, SME Harmony Security Engineer, Checkpoint

Med nya arbetsätt för organisationer och företag, där fler användare ansluter till företagsapplikationer var som helst, expanderar din organisations attackyta alltmer. Hur kan en kommun med begränsade resurser öka sin motståndskraft mot cyberattacker samtidigt som komplexiteten minskar?

Hör hur vi på Check Point hjälpte en kommun att ta kontroll över sina distansarbetsplatser. Kommunen gick från minimal insyn i hur mobila plattformar konsumerade sanktionerade och osanktionerade applikationer till full insyn och automatisk incidenthantering och rapportering.

  skarmavbild20220920kl141139.png

 

26 oktober, kl 11.30 - 11.55

 

Hur kan kan en lastbalanserare hjälpa till för Framtidens IT?

  Rum: Stora Banqueten

Talare: Mikael Lange, Progress

Med hjälp av Progress Kemp kan samproduktion mellan kommuner bli lättare utan att säkerheten minskar.

Hur kan man med hjälp av Progress Kemp Loadmaster säkra upp applikations leveransen oavsett om man kör som egen kommun eller om man samkör kommuner. Progress Kemp Loadmaster kan addera till säkerhet för framtidens IT-Avdelning oberoende på var användaren befinner sig eller var applikationen befinner sig.

 

  skarmavbild20220910kl150528.png

 

Vet du vem som har tillgång till dina delade filer?

 

Rum: Lilla Banqueten

Talare: Tim Engelkes och Patrik Larsson, Pointsharp

Hur många gånger under en dag kommer du och dina kollegor i kontakt med eller är i behov av att dela känslig information som inte vem som helst ska kunna ta del av?
Hur ser ni till att informationen hamnar i rätt händer? Vi berättar och visar hur en av våra kommunkunder på säkert och enkelt sätt kan överföra filer av alla storlekar och klassning.


Få kontroll över vem som har tillgång till dina filer och se till att din data förblir konfidentiell.

 

skarmavbild20221017kl172652.png

patriklarsson.jpg

 

Vad innebär det att återstarta verksamheten efter en cyberattack?

 

Rum: Taubesalen

Talare: Marcus Nilsson, Rubik

Rubrik levererar teknik för att hantera utfallet av en cyberattack och möjliggöra återstart med minimal påverkan på verksamheten.

I detta breakoutpass kommer vi demonstrera de olika stegen i en sådan återstartsprocess, hela vägen från detektering genom anlays till återställning och återstart.

Välkomna!

  skarmavbild20221014kl123416.png