Get people together
Detta event har redan ägt rum!

Tech for Good? - Live från MIT (del I,II och III)

Arrangör
DigiLek
Plats
Goto10
Datum
13 september - 8 november 2018
Tid
Tidszon: Stockholm, GMT+02:00

Om DigiLeks u-labresa

ulabmitbuilding.jpg

DigiLeks eventnedslag i livesändningarna av Transforming Capitalism Lab är bara en del av vår u-labresa. Vi håller även i coaching cirklar, workshops, föreläsningar, hacks och andra mötesformer i vår kunskapsresa.

DigiLek@TCLs värdegrund

I detta labb använder vi oss av Ego till Eko-ramen som tillämpar en Teori U-lins i omvandlingen av ekonomin och dess viktiga sociala system. Ego till Eko-ramen undersöker följande frågor: Vilka är de djupare orsakerna till dagens ekologiska, sociala och andliga kriser? Vad ser vi när vi ser på utvecklingen av ekonomin som en utveckling av det mänskliga medvetandet? Om vi ska möta utmaningarna i vår generation, vilka är "akupunkturpunkterna" i den globala ekonomin som kan bidra till att påskynda omvandlingen?

DigiLeks värderingsgrund om att stärka barn och unga som hållbara producenter framför passiva konsumenter är även starkt knuten till Ego-till eko-ramverkets akupunkt för konsumism. Otto Scharmers forskning visar att en större materiell konsumtion inte leder till en ökad hälsa och välbefinnande. Som en följd av detta slår vi alltmer i gränserna för konsumism; ett problem som kräver att man kopplar samman den ekonomiska processen med de djupare källorna till lycka och välbefinnande.

Vår värdegrund styrs också av FNs Barnkonvention samt Agenda 2030 och de globala målen. Särskilt SDG 12 Hållbar konsumtion och produktion, SDG 3 Hälsa och välbefinnande samt SDG 4 God utbildning för alla. 


Samskapa en MVP över goda initiativ med oss!

DigiLek kan i två meningar sägas vara en prosumentbyrå (jmf konsumentbyrå) för uppkopplade barn & unga med fokus på policyförändringar. För aktörer i den offentliga, privata och idéburna sektorn ska DigiLek fungera som ett mediehus och plattform som med en större genomslagskraft än olika aktörers enskilda kampanjer kan nå ut till allmänheten.

Deltagare som deltar i det första eventet den 13:e september erbjuds även en förtur till att kostnadsfritt och utan vidare åtaganden få nyttja DigiLeks tjänster och nätverk i samskapandet av en MVP för vårt mediehus. I detta ingår även att delta i DigiLeks coaching circle för en u-labresa som startar i september i samband med vårt första TCL-event.

Vi använder oss av den kostnadsfria MOOCen u.lab 1x 2018; Leading From the Emerging Future. DigiLek facciliterar u-labresan som registrerade deltagare kan delta i både lokalt på Goto10 och online. Under 13 veckor tar oss igenom U:et från ide till vår samskapade prototyp. Mer information om kursen hittar du på edX här


Om moderatorn

Detta TCL-eventet modereras av Bia Holm, initiativtagare till DigiLek. Hon är tränad i u-labprocessen via sitt deltagande i The Hive Experiment´17 med Julie Arts som partner från ledningen för the Presencing Institute. Bootcampen anordnas på Blekinge Tekniska Högskola som har ett välkänt fokus inom IT och hållbarhet. 

DigiLeks är en Changemaker Hub i Presencing Institutes globala nätverk. Ett nätverk som har kommit att bli en rörelse som har skapat förändring för den offentliga sektorn; såsom aktörer från Skottlands regering, privata aktörer; såsom Alibaba Group samt stärkt en stor uppsjö idéburna organisationer. Nedan visas ett klipp där Julie Arts i korthet beskriver u-labprocessens huvuddelar. Läs med om Presencing Institutes arbete här på eventsidans flik eller direkt på deras webbsida www.presencing.orgdefault
DigiLek använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av DigiLek. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, DigiLek samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.