Invajo - Events tool

Translationellt forskningsseminarium 2019

Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Visa på karta
26 mars 2019
13:00 - 18:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00
Arrangör
Svenska Läkaresällskapet
Detta event har redan ägt rum!
Plats
Svenska Läkaresällskapet
Datum
26 mars 2019
Tid
13:00 - 18:00
Tidszon: Stockholm, GMT+01:00

Program

Preliminärt program

13.00 - 13.10 Inledning
Ola Winqvist,
vice ordförande i SLS Forskningsdelegation
Anna J. Henningsson, mottagare av SLS Translationella forskningspris 2018
Pia Forsberg, professor emerita, infektionsmedicin, Linköpings universitet (moderator)  


EPIDEMIOLOGI/MIKROBIOLOGI

13.10 - 13.30 Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet/Region Jönköpings län

- Borrelia burgdorferi sensu lato – struktur och uppbyggnad
- Ytproteiner, variation i uttryck och betydelsen för transmission och patogenes

13.30 - 14.10 Peter Wilhelmsson, med dr och molekylärbiolog, Region Jönköpings län/Linköpings universitet

- Fästingar och deras utbredning 
- Olika fästingburna agens 
- Varför är det viktigt att följa epidemiologin?                               
- Vad har epidemiologin för betydelse för den kliniska bedömningen av patienter?  
- Hur säkrar vi att adekvat diagnostik finns?
- Från metodutveckling till klinisk diagnostik 
                                                   

PATOGENES/IMMUNFÖRSVAR

14.10 - 14.45 Johanna Sjöwall, med dr och infektionsläkare, Region Östergötland och Linköpings universitet

- Kliniska sjukdomsbilder och olika förlopp vid borrelios                                                                           
- Vad är problemet med begreppet "kronisk borrelios"?
- Olika principiella teorier om långsam utläkning

14.45 - 15.00 PAUS

15.00 - 15.30 Anna J Henningsson, docent, infektionsläkare och klinisk mikrobiolog, Region Jönköpings län/ Linköpings universitet

- Komplementaktivering och medfött immunförsvar
- T- och B-cellssvar vid borrelios
- Studier om immunrespons kopplat till sjukdomsförlopp och prognos vid borrelios

                                                                                                                                                                       

DIAGNOSTIK           

15.30 - 15.40 Ivar Tjernberg, med dr och klinisk kemist. Region Kalmar län och Linköpings universitet

- Diagnostik av borreliainfektion idag

15.40  - 16.00 Barbro Hedin Skogman, docent och barnläkare, Region Dalarna och Örebro universitet

- CXCL13, en immunologisk biomarkör i klinisk diagnostik
- Utvärdering av CXCL13 hos barn med misstänkt neuroborrelios 

16.00 - 16.30 Ivar Tjernberg, med dr och klinisk kemist, Region Kalmar län och Linköpings universitet

-Utvärdering av CXCL13 hos vuxna med misstänkt neuroborrelios
-Fria lätta kedjor som diagnostiskt verktyg i diagnostiken av neuroborrelios

16.30 - 17.00 Paneldiskussion och frågor

17.00 - 18.00 Mingel