Invajo - Events tool
Arrangör
Energimyndigheten och SVID
Plats
Sjösidan Östra, Münchenbryggeriet Event & Konferens
Datum
15 november 2018
Tid
13:00 - 15:00

Om Design för energieffektiv vardag

Hur kan vi hjälpa människor att göra hållbara val i vardagen som minskar vår energipåverkan – nu och i framtiden? Energimyndigheten utlyser under fyra år 60 miljoner kronor inom det tvärvetenskapliga forskning- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. Programmet utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap, för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Varför design och beteende i energiforskning och utveckling?

Design är en process som utgår från människans behov, vanor och beteenden, och användarperspektivet är i fokus under hela utvecklingsprocessen. Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser.

Teknik och innovation i fokus för utlysning nr 2, 2018

Programmet har två forskning- och utvecklingområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet. Utlysning nr 2, 2018, kommer att fokusera på Teknik och innovation för resurseffektivitet. Normalt genomför programmet två utlysningar per år, vår och höst, varav minst en gång per år med bred inriktning. Utöver detta kan mer riktade utlysningar komma att hållas.

Finansiering av projekt

Företag kan få delfinansiering av projekt med upp till 70 procent av projektkostnaden. Resterande del finansieras av företaget i form av pengar eller egna arbetade timmar. 

Universitet, högskola och forskningsinstitut och andra aktörer som inte bedriver ekonomisk verksamhet kan beviljas stöd upp till 100 procent av projektets stödberättigade kostnader.

 

Läs mer om utlysning 2, 2018

Länk till Design för energieffektivs webbplats

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign använder eventverktyget Invajo för hantering av detta event och sina deltagare. Invajo har inte något ansvar för genomförandet av eventet. Alla frågor som rör eventet och dess innehåll besvaras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Vid frågor av teknisk karaktär, vänligen kontakta Invajos support. Dina uppgifter hanteras av Invajo, SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign samt olika underleverantörer som krävs för leverans av Invajos produkter och funktioner. Genom att genomföra bokning på detta event godkänner du även Invajos allmänna villkor som finns att läsa på www.invajo.com.